Jedna z investic letošního roku je v Jirkově rekonstrukce Vančurovy ulice a také III. etapa budování cyklostezky u mostu ve Dvořákově ulici.

     Odhad nákladů na rekonstrukci Vančurovy ulice činí 6 miliónů korun. Jedná se pouze o úsek od ulice Palackého do Nerudovy ulice. V současné době probíhá projektová příprava, místní šetření, stavebně technický průzkum, geodetické zaměření a diagnostika vozovky. Předmětem projektové dokumentace bude zrekonstruování stávající komunikace, silničních obrubníků a chodníků včetně řešení nájezdů k rodinným domkům. „V plánu je také vybudování kontejnerových stání a nového veřejného LED osvětlení, které je i úspornější,“ dodává Jitka Žemličková z odboru majetku města a útvaru investic.

     Začíná také III. etapa budování cyklostezky u mostu ve Dvořákově ulici. Postaví se nájezdy ke stávající cyklostezce v Olejomlýnském parku a podjezdu pod Dvořákovou ulicí s propojením k cyklostezce podél komunikace a dále nájezd směrem k benzince. V rozpočtu je na to vyčleněn 1 milión korun. „Po dokončení bude bezpečně propojena zóna Olejomlýnského parku s frekventovanou Dvořákovou ulicí. Realizace této akce se předpokládá v období leden až duben,“ upřesňuje Martina Cermanová z odboru majetku města a útvaru investic.

(zdroj: jirkov.cz)