Vážení návštěvníci lesa,

     rád bych vás informoval o dění ve státních lesích, které spravují Lesy České republiky prostřednictvím Lesní správy Rumburk.

     V celém regionu se potýkáme s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Stromy chřadnou kvůli dlouhodobému suchu a následnému napadení kůrovcem. Na území lesní správy je celkem 3,5 milionu metrů krychlových smrkového dřeva, a za poslední tři roky podlehla kůrovci asi čtvrtina. Zpomalit a časem zastavit kalamitu je naší prioritou! Proto bez ohledu na roční období a počasí důsledně vyhledáváme kůrovcem napadené stromy, těžíme je a asanujeme. To znamená, že likvidujeme kůrovce buď odkorněním, chemickým postřikem, nebo například takzvanou fumigací. Od ledna do listopadu 2020 jsme ve Šluknovském výběžku vytěžili 417 914 m3 smrkového dřeva a práce stále pokračují. Tak velký objem dřeva musíme z lesa také odvézt, takže intenzivně využíváme lesní cesty a přístupové komunikace. Samozřejmě si uvědomujeme, že na takový lesnický provoz nejsou lidé zvyklí, ale vězte, že bez kácení napadených stromů a prací s tím spojených není možné kalamitu zvládnout a hlavně, že je to záležitost dočasná. Různé problémy, které s tím souvisejí, jako například těžební zbytky v lesích i případné závady na lesních cestách řešíme za pochodu a rychle, ale jde o kalamitu, a proto bych vás chtěl požádat o shovívavost, toleranci a pochopení. Děláme vše pro to, abychom lesy zachránili i pro vás!

     Tak jako v celé zemi začala i u nás velká obnova vytěžených ploch a péče o smíšené lesy nové generace. Dáváme velký prostor přírodnímu zmlazení lesních dřevin, ale také zalesňujeme. Na více než sto hektarech dnes roste 640 tisíc letos vysazených sazenic lesních dřevin, především buků, jasanů, dubů, javorů a dalších dřevin, mezi nimi jsou i smrky, které do lesa, pokud rostou spolu s jinými dřevinami na vhodných stanovištích, určitě patří. Nové porosty budou odolnější, různověké a pestré. Sázíme je pro naše děti, aby měly možnost je užívat při relaxaci, ale mít z nich také užitek.

     Důležitá letos pro nás byla i pomoc veřejnosti při obnově lesa a jiných lesnických pracích, třeba při sběru semen, ale i úklidu odpadků nebo obnově lesních tůní, které zadrží vodu v lese. Podařilo se nám obnovit poškozené naučné stezky, turistická odpočívadla, společně s Klubem českých turistů plánujeme vyznačení nových tras a spolupracujeme také při přípravě běžkařských tras v Lužických horách, aby i zimní vyžití v lesích České republiky bylo příjemné.

     Vážení obyvatelé Šluknovského výběžku, velice vám děkuji za pochopení i spolupráci v uplynulém roce a do toho nového přeji mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.

Lesu Zdar!

Za Lesní správu Rumburk: Ing. Jan Drozd, lesní správce