Zimního období vegetačního klidu využívají v Krásné Lípě mj. ke kácení a prořezům vegetace podél komunikací a na veřejných prostranství. V současné době se čistí zbořeniště bývalé vily průmyslníka Dittricha na Kyjovské ulici. Pokračovat budou terénními úpravami. Souběžně upravují i prostor bývalého lomu v Alšově ulici, kde v souladu s projektovou dokumentací a schválenými povoleními může město Krásná Lípa ukládat výkopové zeminy z vlastní činnosti. Šetří tím významné finanční prostředky, které by jinak platili na skládce odpadu. Celý prostor bude následně zrekultivován.

(zdroj: krasnalipa.cz)