Od 1. ledna město Chomutov pomáhá nově povolenou veřejnou sbírkou, která má především humanitární a charitativní účel. „Cílem sbírky s názvem CHOMUTOV POMÁHÁ je shromažďování prostředků pro následné poskytování finančních příspěvků na přímou pomoc osobám z Chomutovska,“ uvedl náměstek primátora David Dinda. Tato veřejná sbírka je určená pro obyvatele, které postihla živelná katastrofa či nenadálá událost a také pro osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením.

     Chomutov nepomáhá poprvé, v minulosti poskytovalo město z obdobné sbírky zdravotní a kompenzační pomůcky, které byly zapotřebí. Nyní umožňuje nová veřejná sbírka přímé poskytnutí finančního daru, což je pro obdarované osoby výrazně jednodušší. Vždy se bude jednat o účelový dar s příkazem, kdy obdarovaný musí prokázat, že účel, pro který bude případný dar poskytnut, byl naplněn.

     Krajský úřad sbírku osvědčil s tím, že sbírka může být zahájena k 1. lednu 2021. Sbírka je povolena na dobu neurčitou a každý rok bude podléhat vyúčtování.

Způsoby provádění veřejné sbírky:

  • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
  • pokladničkami,
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobu.

Název banky a číslo bankovního účtu, na kterém jsou příspěvky shromažďovány:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; číslo účtu: 430430/2700.

(zdroj: chomutov-mesto.cz)