V závěru roku proběhla obměna vysoké stromové zeleně v lokalitě Smetanova náměstí. Nemocné a prosychající javory nahradili noví jedinci. Vedení města Roudnice nad Labem v průběhu dvou let plánuje navázat projektem a realizací jeho kompletní rekonstrukce.

     Roudnický odbor životního prostředí pravidelně monitoruje stav místních dřevin. V době vegetačního klidu pak Město přistupuje k prořezům či kácení těch, jejichž zdravotní stav je vyhodnocen jako nedostatečný, či přímo rizikový. Stejně tomu bylo i letos, kdy v rámci avizovaného kácení desítek stromů na celém území Roudnice nad Labem došlo i k obměně zeleně v lokalitě Smetanova náměstí.

     „V rámci správního řízení byly dodrženy všechny požadavky stanovené právními předpisy. Byly zváženy všechny souvislosti, především vzhledem ke špatnému stavu stávající zeleně. Ta navíc sloužila spíše ke shromažďování nepřizpůsobivých jedinců a jako místo pro užívání a distribuci drog. To byl další důvod k rozhodnutí revitalizovat zeleň v této lokalitě co nejdříve. Problémem se bohužel ukázala být komunikace s občany. Spokojili jsme se s tím, že uváděná studie prostranství byla několikrát veřejně projednávána. O další konkretizaci jednotlivých kroků jsme však s občany nemluvili, za což se za sebe a vedení města omlouvám. Jistě by se tím dalo předejít některým emotivním situacím,“ řekl starosta.

Náhradní výsadba čtrnácti jedinců javoru mléče ve spodní části Smetanova náměstí.

V rámci náhradní výsadby bylo na území města vysazeno 32 listnatých stromů, z toho 14 javorů přímo ve spodní části Smetanova náměstí. Na obnovu zeleně se podařilo získat i dotační prostředky. Nadace ČEZ přispěla 100 tis. Kč, které pokryly téměř dvě třetiny nákladů této akce. V předjaří ještě proběhne výsadba trávníků. Další zeleň přibude v rámci zamýšlené rekonstrukce tohoto prostranství.

     „Myšlenka dnešního řešení Smetanova náměstí má počátek v roce 2018. Vedení města tehdy, v souvislosti se 100. výročím založení ČSR, řešilo důstojné pietní místo, které by bylo využíváno na vzpomínkové akce. V té době převládl názor, že nejvhodnější lokalita pro něj bude právě Smetanovo náměstí spojené s pomníkem TGM. Vzhledem k tomu, že nyní nešlo o celkovou rekonstrukci lokality, Rada města rozhodla o obměně zeleně bez zpracování podrobnější projektové dokumentace s tím, že následně, v závislosti na finanční situaci města, připraví projekt jeho celkové rekonstrukce. Ten by se měl zaměřit hlavně na vybudování pietního místa, mobiliář a pěší komunikace,“ uvedl starosta Padělek.

     Téma celkové rekonstrukce Smetanova náměstí bylo diskutováno již v rámci příprav letošního městského rozpočtu. V tomto roce je tak počítáno se zadáním příprav projektové dokumentace. Vše závisí na finančních možnostech. Současná koalice je však odhodlána záměr realizovat co nejdříve, nejpozději do roku 2022.

     Aktuální stav lokality si můžete prohlédnout v reportáži MIS. S detaily „Územní studie veřejných prostranství ve městě Roudnice nad Labem“, řešící možnou budoucí podobu nejen Smetanova náměstí, ale i dalších veřejných prostranství našeho města, se můžete seznámit ZDE.

Plán a vizualizace možné budoucí podoby Smetanova náměstí dle studie veřejných prostranství.

Pozn.: na úvodním fotu – část náhradní výsadby u kynologického cvičiště.

(zdroj: roudnicenl.cz)