Historické studie Litoměřic ze 70. let 20. století mapující prostor kolem hradebních bašt mezi ulicemi Velká Dominikánská a Na Valech nalezla majitelka jednoho z rekreačních objektů v Kozojedech nedaleko Loun. Nálezkyně sama aktivně kontaktovala místostarostu Karla Krejzu s nabídkou nezištného předání těchto materiálů městu Litoměřice, a ten do věci zapojil radního a historika Filipa Hrbka, který je předsedou komise územního rozvoje a také autorem výstavy o Městské památkové rezervaci v Litoměřicích.

     „Tyto darované studie z roku 1972 jsou velice detailní a zachycují dvě možné varianty přestavby prostoru mezi dnešní ulicí Na Valech a Velkou Dominikánskou. Jedna pracovala s myšlenkou výstavby domova seniorů v místech dnešní dílny ručního papíru a druhá naopak upřednostňovala parkové využití celého prostoru. Obě však počítaly s demolicí všech domů mezi oběma ulicemi, aby se tak odkryl pohled na městské hradby i jejich bašty. Inspirací zde mohla být situace v Lounech či v Nymburku, kde ve druhé polovině 20. století došlo k řadě demolic, které měly za cíl vytvořit rozsáhlé pohledy na městské hrady. V našem městě tyto demolice proběhly zejména v prostoru dnešní ulice Mezibraní. O záměru demolic mezi ulicemi Na Valech a Velká Dominikánská jsme věděli z asanačního plánu z 50. let, ale to, že se tyto plány takto podrobně rozpracovávaly ještě o 20 let později, jsme netušili,“ uvedl litoměřický radní Filip Hrbek, který si materiály u nálezkyně osobně vyzvedl.

     Detailní studie byly prozkoumány odborníky na územní rozvoj a městským architektem a budou uloženy u pracovníků územního plánování jako zdroj inspirace pro možné povrchové úpravy v prostoru u dílny ručního papíru a nedalekého parkoviště.

(zdroj: litomerice.cz)