Muži o svém zdraví příliš nemluví. K lékaři se vypraví většinou až ve chvíli, kdy své potíže nemohou dále přehlížet. Každým rokem onemocní v České republice okolo 7000 mužů rakovinou prostaty. Rakovina prostaty je třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor u mužů u nás. Přitom je poměrně snadné ji díky vyšetření krve na PSA odhalit. K prevenci vybízí také mezinárodní listopadová kampaň Movember. Na preventivní vyšetření by si však muži měli udělat čas v průběhu celého roku.
  
     Rakovina prostaty se v první fázi nijak neprojevuje, a tak je odhalena většinou náhodně, právě během preventivních prohlídek. K diagnostice stačí velmi málo – odběr krve a stanovení hladiny PSA. Mnoho lidí dnes vlivem pandemie COVID-19 odkládá preventivní prohlídky, což se může v pozdější době zásadně podepsat na jejich zdravotním stavu. 
 
Výskyt rakoviny prostaty stoupá také s věkem. Hlídejte si hladinu PSA.


     Moderní diagnostické metody jsou schopné odhalit výskyt nádoru dříve, než dojde k jeho rozšíření. Onemocnění je tedy oproti minulosti častěji zachyceno ve stadiu, kdy je rakovina prostaty ještě vyléčitelná. „Pro diagnostiku rakoviny prostaty je základem stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA), což je enzym produkovaný buňkami prostaty. Pokud dojde k porušení vnitřní architektury prostatické žlázy, množství PSA, jež prostoupí do krve, se zvětšuje. Právě proto je koncentrace prostatického specifického antigenu v krevním séru jedním z ukazatelů rakoviny prostaty,“ uvádí základní důvody pro vyšetření PSA primář Protonového centra v Praze MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. 
     Vyšší koncentrace PSA v krvi však nemusí nutně znamenat přítomnost karcinomu: jeho hladina se zvyšuje i při zánětech prostaty, benigní hyperplázii prostaty (nezhoubné zvětšení) a dalších podobných potížích. Proto je při zjišťování přítomnosti nádoru potřeba podstoupit ještě další vyšetření. Běžně se první testy PSA provádí až v 50. roce života. Pokud je však rakovina prostaty v rodinné anamnéze, provádějí se první testy již okolo 40. roku. Na základě výsledku testů pak lékař doporučí další test za rok, dva nebo někdy dokonce až za pět let. „Praktická lékařka mi nechala udělat test na PSA, a protože ukazoval vyšší hodnoty, rozhodl jsem se navštívit urologa, který mě následně po vyšetření poslal v září roku 2015 na biopsii prostaty. Okamžitě po oznámení diagnózy mé první myšlenky směřovaly ke vzpomínkám na mého otce, který na rakovinu prostaty do roka zemřel. V tu chvíli jsem myslel, že je to můj konec,“ vzpomíná pan Miroslav. 
 
Účinná a šetrná léčba


     „O protonové léčbě jsem se poprvé dozvěděl od manžela mé vnučky, který našel webové stránky Protonového centra (PTC) a jejich úspěšnost právě při léčbě rakoviny prostaty. Manželka do PTC napsala email s přiloženou lékařskou zprávou a žádostí o léčbu. Záhy jsme obdrželi pozitivní odezvu a pozvání na kliniku,“
pokračuje ve svém příběhu pan Miroslav. 

     Protonové centrum je moderní klinika, která se soustředí na léčbu nádorových onemocnění ozařováním. Pracoviště disponuje nejmodernějším dostupným vybavením určeným především k aplikaci protonové terapie neboli léčby ozařováním protonovým paprskem. Tato léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami a do Protonového centra může s žádostí o konzultaci zavolat každý pacient. 
    

     Rakovinu prostaty je možné léčit několika způsoby. Lze zvolit chirurgický zákrok (radikální prostatektomii) nebo radioterapii, kdy dnes můžeme volit mezi fotonovou a protonovou radioterapií. Také je možné pacienta sledovat a odložit léčbu do okamžiku, kdy dojde k progresi (zhoršení) onemocnění. 
     „Průběžné hodnocení výsledků pacientů po protonové léčbě se jeví velmi slibně. Dnes můžeme úspěšně vyléčit 98-99 % mužů s rakovinou prostaty, pokud bylo onemocnění zachyceno v časném stádiu. Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho života byla pokud možno stejná jako před nemocí. Proto jsme se již před osmi lety zaměřili na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, netrpěli impotencí a aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity. A dle našich výsledků se nám daří tohoto cíle dosahovat,“ říká MUDr. Jiří Kubeš.
 
Proč zvolit protonovou léčbu


     Největším benefitem protonové léčby je to, že protonový paprsek umožňuje zacílit konkrétní oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Proto se také výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby. Pacientům protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby a po ní. 
     Protonová léčba rakoviny prostaty ve srovnání s operací významně snižuje riziko vzniku impotence a riziko vzniku inkotinence, tedy úniku moči, je při protonové léčbě karcinomu prostaty časného stadia minimalizováno na 1 %. 
     Bezbolestnou léčbu s minimem vedlejších účinků potvrzuje i pan Miroslav: „Tři měsíce od ukončení léčby hodnoty PSA markeru výrazně poklesly, a dnes se dokonce výrazně pohybují pod limitní hodnotou, která je považována za kritickou vzhledem k možnosti přítomnosti zhoubného nádoru. Léčba byla ambulantní, docházel jsem na ni ob den. Protože jsem zdaleka, během dvou léčebných týdnů jsem bydlel v hotelu v blízkosti Protonového centra. V průběhu léčby ani po jejím skončení jsem neměl žádné potíže a cítím se naprosto fit.“

Protonová léčba v Protonovém centru je hrazena zdravotními pojišťovnami


S žádostí o konzultaci může zavolat každý pacient z celé ČR bez doporučení jiného lékaře
Všechny konzultace, vyšetření a léčba jsou v Protonovém centru zdarma


Každý pacient, který se na PTC obrátí, dostane do 24 hodin informaci, zda je k protonové léčbě vhodný.
 
 
Kontakt na PTC
Protonové centrum můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 222 999 000 nebo na e-mailu pacient©ptc.cz. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.ptc.cz nebo na facebooku Centrum protonové léčby.