V pokračující pandemické době jsme oslovili primátory a starosty bývalých okresních měst Ústeckého kraje, aby vyslali vzkaz svým spoluobčanům.   
 
Petr Nedvědický,
primátor Statutárního města Ústí n. L.


Vážení spoluobčané, děkuji vám za to, že se v této nelehké době chováte zodpovědně, ohleduplně a slušně ke všem lidem v okolí. Respektujete nařízená opatření, nosíte roušky, dodržujete rozestupy a ostatní omezení, která jsou sice nepříjemná, ale velmi důležitá k tomu, abychom společně snížili šíření nákazy na nejnižší možnou míru. Město Ústí nad Labem se ve spolupráci s ostatními institucemi snaží podpořit ty nejohroženější – seniory a rizikové skupiny občanů, máme k tomu dostatek prostředků, dezinfekci, hygienické gely nebo ochranné prostředky a jsme připraveni je dodat, kam bude potřeba. Prosím vydržte, buďte disciplinovaní a můžete-li, pomáhejte.


 
Hynek Hanza,
primátor Statutárního města Teplice 


Buďte prosím odpovědní, ohleduplní a trpěliví. Nic netrvá věčně a na vaší odpovědnosti, trpělivosti a ohleduplnosti nyní závisí, jak dlouho současná krize ještě potrvá a kolik bude mít obětí (lidských i ekonomických). Normální svět se jistě vrátí a společnost z této krize, stejně jako z každé krize v historii, vyjde silnější a připravenější. Držte se a vydržte!
 


Ladislav Chlupáč,
starosta královského města Litoměřice


Vyjadřujeme ho prostřednictvím iniciativy města Litoměřice, kterou jsme nazvali „Věnujte svou hvězdu“. Vyzvali jsme obyvatele, aby vyráběli vánoční hvězdy a ve znamení lásky a naděje v lepší zítřky je darovali svým nejbližším, přátelům, ale například i lidem žijícím v domovech pro seniory či klientům sociálních zařízení. Vlastnoručně vyrobenou hvězdou darovanou druhým chceme vyjádřit naději, že všichni táhneme za jeden provaz, myslíme na sebe a i v horších časech se podporujeme.
 


Marek Hrabáč,
primátor Statutárního města Chomutov


Velice mě těší, že navzdory vzniklému stavu se Chomutováci semknuli, drží při sobě a pomáhají si, když je to nejvíce potřeba. Ať už jde o zdravotníky a složky IZS, pracovníky sociálních služeb, prodavače, popeláře i všechny ostatní, kteří v těchto nelehkých časech musejí svou práci nejen v zaměstnání, ale i doma dělat na maximum a do úplného vyčerpání. Děkuji všem občanům, kteří dodržují veškerá bezpečnostní opatření, a také těm, co nezištně pomáhají komukoliv. Ostatní naléhavě žádám o maximální možné dodržování epidemiologických opatření, která jsou aktuálně stanovena vládou. Prosím, buďte ohleduplní. Zvládli jsme to na jaře, zvládneme to i teď.
 


Jan Paparega,
primátor Statutárního města Most


Jasným vzkazem našim občanům může být úryvek z písně od skupiny Chinaski, kde se zpívá: ,,Nic není jako dřív, nic není tak jak bejvávalo.“ Na konci songu je také věta: ,,Co myslíš ségra, je to hodně nebo málo?“ Rád bych všem vyslal zprávu, že je hodně věcí, které jsme ztratili a možná již nedostaneme zpět, ale je také spousta pozitiv, které je třeba si z krize odnést…
 


Pavel Janda,
starosta města Louny 


Chtěl bych v těchto dnech popřát všem pevné zdraví a poprosit o dodržování mimo jiné základních pravidel 3R – ruce, roušky, rozestupy. Vzájemná ohleduplnost je pomocnou rukou od veřejnosti směrem k lékařům a zdravotnickému personálu. Současně děkuji všem, kteří zejména v nemocnicích bojují o životy našich spoluobčanů.

Připravila: L. Richterová, foto: archiv