Téměř 500 dobrovolníků se od 1. října 2020 přihlásilo na četné výzvy a volání o pomoc k nezištné pomoci v Ústeckém kraji. Lidé se mohli a stále mohou sami registrovat v databázi Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci.

     Z dosud registrovaných je již více jak 135 proškolených a nejméně 108 dobrovolníků již aktivně pomáhá, kde je třeba, především v nemocnicích, domovech pro seniory, ale i jednotlivcům v obtížné životní situaci související s epidemií onemocnění Covid-19. Každý dobrovolník před svým zapojením do činnosti prochází vstupním školením a je pojištěn.

     Současná vlna solidarity je obdobná jako na jaře letošního roku. Nyní jsou však dobrovolníci žádáni nejvíce v ústavních zařízeních, jako jsou nemocnice a domovy pro seniory, kde z důvodu nákazy samotného zdravotnického a pečovatelského personálu dochází v některých případech k nedostatku kapacity pro zajištění nezbytných činností souvisejících s péčí o pacienty a klienty. Pomocných rukou je potřeba nejen při pečovatelské činnosti, ale i při úklidu, převlékání lůžek, pomoci v kuchyni, na recepci v domově pro seniory, při rozvozech jídla a ochranných pomůcek i při pomoci se stravováním jednotlivých klientů a pacientů. Při pomoci jednotlivcům či rodinám v domácím prostředí dobrovolníci zajišťují nákupy, vyzvedávají léky, pomáhají s drobnými domácími pracemi. Dobrovolníci se také pasují do rolí pomocníků s distanční výukou či doučováním.

     V neposlední řadě se dobrovolníci starají i o psychickou podporu především lidí upoutaných na lůžko nebo osamělých, a to prostým popovídáním a rozptýlením všedních starostí a obav v současné situaci. V menší míře než při jarní vlně koronaviru, ale přesto se o poskytnutí pomoci hlásí i jednotlivci, především senioři s potřebou pořídit nákup nebo vyvenčit pejska. 

     Většina zapojených lidí neváhá pomoci i mimo region, ve kterém žijí. Ochota dojíždět do sousedního okresu i padesát kilometrů od bydliště není výjimkou. I díky tomu se dostává pomoci v potřebných oblastech. Nejvíce dobrovolnického potenciálu je k dispozici pro Ústecko (240), dále pak pro Děčínsko (85) a Teplicko (60). Bez podpory dobrovolníků však nezůstává ani Mostecko (35), Chomutovsko (20), Kadaňsko (15), Litoměřicko (10) a Lounsko (3).

Dobrovolnice Aneta: „Hlásím se ze své první noční dvanáctky v Domově pro seniory v Děčíně.“

     Samotní dobrovolníci nasazení v pomyslné první linii komentují náročnost práce, vyjadřují obdiv nad úsilím personálu v nemocnicích a ostatních zařízeních, podtrhují zážitky vlastní užitečnosti a smyslu pomoci, ke které se nabídli. To je často zásadní odměnou pro dobrovolníka za jeho skutečně nezištnou pomoc, o které mnozí nepotřebují mluvit. Prostě dělají, co je potřeba a co dovedou.

     Záštitu dobrovolnictví v regionu poskytuje Ústecký kraj, který zahrnul koordinační centrum do svých struktur krizového řízení. V souvislosti se zvládáním epidemie COVID-19 deleguje na koordinační centrum řízení zdrojů dobrovolnické pomoci a též přispívá hmotnou pomocí v podobě poskytnutí desinfekčních a ochranných osobních prostředků dobrovolníkům. Pro každého dobrovolníka vstupujícího do zařízení s rizikem nákazy je tak zajištěn balíček pomůcek v podobě respirátoru, ústenek, ochranného obleku, ochranných brýlí, štítu, rukavic, návleků na boty. V reakci na potřebu distribuce těchto prostředků v kraji a zajištění dobrovolnické pomoci lidem v nouzi daruje centru též Ústecký kraj starší osobní vozidlo Škoda Fabia ze svého stávajícího vozového parku.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Pozn.: úvodní foto: dobrovolnice Milada se zapojila v Domově se zvláštním režimem v Terezíně.