Poslední listopadový den byla ukončena druhá etapa takřka stomilionového projektu podpořeného evropskými financemi. Jde o projekt Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), díky kterému má litoměřická nemocnice v rámci výzvy č. 31 možnost získat vybavení na zvýšení kvality návazné péče.

     Druhá etapa projektu IROP zahrnovala dodávku přístrojů v celkové hodnotě 37 miliónů korun, z nichž většina byla dodána v průběhu listopadu. Šlo například o sedm ultrazvukových přístrojů v celkové hodnotě přes 10 miliónů korun, které budou umístěny na ARO (anesteziologické a resuscitační oddělení), MOJIP (mezioborová jednotka intenzivní péče), centrálních operačních sálech, radiologickém oddělení, dále pak na urologii a dětském oddělení.

     Jeden z přístrojů bude umístěn na kardiologické ambulanci. „Většina těchto ultrazvuků mají rozlišení 4k, díky čemuž poskytují detailnější obraz a tím pádem umožňují podrobnější vyšetření. Jedná se o moderní a velmi kvalitní přístroje nejvyšší kategorie, které jsou pro naši nemocnici v zobrazovacích metodách velkým posunem vpřed,“ popsal hlavní přednosti přístrojů Miroslav Janošík z oddělení rozvoje, zdravotnické techniky a veřejných zakázek a dodal, že řada z těchto přístrojů má také doplňkové vybavení umožňující další vyšetření, jako je například jícnová echokardiografie u přístroje na kardiologii nebo elastografie a fúzní vyšetření u přístroje umístěného na radiologickém pracovišti. „Přístroje sloužící pro ARO, MOJIP, operační sály a dětské oddělení jsou díky vozíku navíc mobilní a tím pádem umožňují vyšetření pacienta přímo na lůžku bez nutnosti ho přepravovat na specializované pracoviště,“ doplnil Janošík.

     V této etapě projektu zaměřeného na zvýšení kvality návazné péče byly již dodány také anesteziologické přístroje včetně monitorů a plicní ventilátory pro anesteziologicko resuscitační oddělení, artroskopická a laparoskopická věž včetně příslušenství pro operační sály a videoendoskopická sestava pro gastroenterologii. Hodnota těchto přístrojů je takřka 27 miliónů korun.

     Navazující třetí etapa, a tím pádem i celý projekt v rámci výzvy č. 31, má být ukončen v březnu příštího roku.

Tiskovou zprávu připravila: Naděžda Křečková, oddělení marketingu, vnitřního auditu a kvality Nemocnice Litoměřice, a. s.

(zdroj: litomerice.cz)