Od 1. prosince 2021 bude zajišťovat příměstskou autobusovou dopravu na Teplicku společnost ČSAD Slaný, s. r. o. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících minulý týden podepsal za objednavatele hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a za dopravce jednatelka Kateřina Kratochvílová. Společnost ČSAD Slaný patří do dopravního koncernu společnosti ICOM transport, a. s.

     Zakázky budou provozovány po dobu deseti let. „Nové smlouvy mají nižší cenu než současný provoz. Autobusovou dopravu na Teplicku momentálně obstarává společnost Arriva City, s. r. o. v subdodávce pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. Ta tak bude zajišťovat dopravní obslužnost ve zmíněném regionu až do konce listopadu 2021,“ uvedl vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk.

     Dopravce bude mít nyní 12 měsíců na zajištění vozového parku a personálu a dalších příprav na provoz. Společnost ČSAD Slaný, s. r. o. pro Ústecký kraj zajišťovala dopravu již v minulosti v oblastech Litoměřicka, Litvínovska a Bílinska od roku 2006 do konce roku 2019.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Pozn.: na fotu vpravo jednatelka společnosti ČSAD Slaný Kateřina Kratochvílová, vlevo hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.