V současné době byla zahájena obnova původního koryta potoka v Rooseveltových sadech (lesoparku) a přivedení vody do krajiny včetně vzniku dvou nových tůní, obnovení mokřadu a úprava břehů rybníka. Rovněž vzniknou v parku čtyři nové lávky přes obnovené koryto a nový rozdělovací objekt s mlýnským kolem. V důsledku této rozsáhlejší akce dojde souběžně i na základě znaleckého posudku k odkácení některých stromů, zmlazení keřových porostů, probírce stromových skupin a následnému ošetřování dřevin. Toto bude probíhat v I. etapě v období vegetačního klidu do 31.3.2021 a poté i následující rok. Část dřevní hmoty zůstane v parku v podobě hromad kmenů či štěpky pro rozvoj hmyzí populace. Taktéž vzniknou skupiny kamenů pro drobné obojživelníky, dále ptačí budky a budky pro rozvoj drobných savců. Z tohoto důvodu bude v parku zvýšený pohyb stavební a zahradní techniky včetně vyššího hluku. Děkujeme všem za pochopení a toleranci.

(zdroj: mesto-kadan.cz)