Město nechalo vybudovat další parkoviště, tentokrát za garážemi na Borku u ZŠ Krušnohorská. I když prostory k vystavění nových parkovacích stání už téměř nejsou, podařilo se vytipovat toto místo.

      Dříve tu byl spíše kout plný odpadků; navíc kvůli křížení inženýrských sítí tady nebylo možné vysadit ani kvalitní zeleň. Celkem zde vzniklo 24 parkovacích míst, z toho dvě pro invalidy. Kdyby se podařilo zrealizovat ještě parkoviště pod přivaděčem, které se kvůli koronavirové krizi bude stavět v roce 2021, přispělo by město v letošním roce 57 parkovacími místy.

     Jak dodává vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Milan Reiner, na městě si dělají přesnou statistiku. „Loni se vybudovalo sto parkovacích míst, předloni 107 míst, v roce 2017 vzniklo 86 míst. Celkem tak bylo od roku 2004 vybudováno 1 093 parkovacích stání,“ vypočítává.

(zdroj: jirkov.cz)