Lovosice obhájily prvenství z loňského roku a spolu s oceněním byl předán šek na 10 000 Kč. Hodnotícím kritériem soutěže byl sběr drobného elektrozařízení ve sběrných dvorech, v červených kontejnerech, výkupnách a firmách na území města. Vyhodnocení proběhlo ve třech kategoriích – obce do 5 000, do 15 000 a nad 15 000 obyvatel.

     Letos se, bohužel, vzhledem k aktuální situaci nekonalo již tradiční slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s názvem Skleněná popelnice, kde své výsledky vyhlašuje na základě spolupráce s Ústeckým krajem i společnost Asekol a.s. Šek v hodnotě 10 000 Kč, který město Lovosice získalo, bude využit v oblasti podpory třídění odpadu.

(zdroj: meulovo.cz)