V letošním roce realizoval Ústecký kraj dostavbu dvou úseků. Dokončeny byly úseky Račice – Hněvice a Třeboutice – Křešice. Na úseku Křešice – Nučnice se stále pracuje, předpokládaný termín dokončení je konec letošního roku. Dále bude zbývat vybudovat úsek Nučnice – Okna (1 km), jehož výstavba je v plánu v příštích letech. Labská stezka patří mezi nejoblíbenější evropské dálkové trasy. Zároveň také patří k nejlepším turistickým produktům v Ústeckém kraji, což potvrzuje i řada místních i zahraničních ocenění. Kraj do ní za deset let investoval více než 400 milionů Kč a právě dokončované úseky propojí Ústecký kraj se Středočeským.

     Ústecký kraj je realizátorem a investorem cyklostezky Labská stezka. Vysoutěžené ceny letos realizovaných částí jsou 45,17 milionu (Třeboutice – Nučnice) a 28,4 milionu korun (Račice – Hněvice). Úseky jsou spolufinancované z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu), zhotoviteli jsou společnosti PORR a Strabag.

     Po dokončení posledního plánovaného úseku z Nučnic, budou postaveny všechny části Labské stezky, které Ústecký kraj plánoval vybudovat. Celkem měří Labská stezka v Ústeckém kraji 96 km a z 80 % je opravdovou cyklostezkou bez motorové dopravy. Místy stezka prochází přes obce nebo po vedlejších komunikacích, kde je malá frekvence provozu automobilové dopravy.

     Ekonomický přínos cyklostezky pro region byl na základě loňského šetření spočítán na cca 60 milionů korun za sezónu, přičemž má stále potenciál růstu. Měření průchodů na stezce ukázala, že i v jarních měsících, kdy se život skoro zastavil, byla návštěvnost Labské stezky stálá, a na některých místech dokonce stoprocentně narostla. To je důkazem, že v současné době se právě cykloturistika může stát motorem místního cestovního ruchu.

(zdroj: kr-ustecky.cz)