Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem opět zapojuje své studentky a studenty do pomoci dětem a jejich přetíženým rodičům.

     Stejně jako na jaře, jen již s většími zkušenostmi a tím pádem i s o to větší kapacitou, a navíc zcela ZDARMA, pomáhá pedagogická fakulta i tentokrát dětem a jejich rodičům, kteří se každodenně musí prodírat džunglí distanční výuky.

     Veškeré informace k možnostem nechat své dítě doučovat, naleznete v tomto článku.
Informace k náboru studentů, kteří chtějí pomáhat, naleznete tu.

     Vše vám také srozumitelně vysvětlí proděkan pro rozvoj a internacionalizaci PF UJEP, PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., v reportáži ČT.

A konkrétní pomoc naleznete pod těmito odkazy

Doučování dětí na prvním stupni ZŠ

Doučování anglického jazyka

Doučování českého jazyka

Doučování pedagogiky a psychologie pro studenty středních pedagogických škol

Doučování matematiky pro druhý stupeň ZŠ

Doučovat nechci, ale přesto bych rád pomohl/pomohla.

Děkujeme, že pomáháte!

(zdroj: usti-nad-labem.cz)