„Můžeme si psát o tom, co nás baví a zajímá, a o všem na světě. Budeme dopisovací kamarádi, chtěli byste?“ ptá se pětiletá Meda v upoutávce na projekt Dětského oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, Dopis babičce a dědečkovi.

     Knihovna jím chce oslovit a propojit dva světy. Svět seniorů ze seniorských zařízení a svět dětí ze základních škol. Vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci těchto rozdílných generací, aktivní sdílení času, zkušeností a vědomostí skrze originalitu ručně psaných dopisů.

     V projektu Dopis babičce a dědečkovi si vzájemně vyměňují dopisy děti ze škol s babičkami a dědečky z blízkého seniorského zařízení. Prostředníkem a koordinátorem jejich korespondence je Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem. Cílem je, aby obyvatele seniorských zařízení, kteří v současné době mají omezenou možnost návštěv, popřípadě návštěvy zcela zakázány, mohlo potěšit dopisování s dětmi.

     Děti mohou nahlédnout do světa vzdáleného někdy i několik generací. Učí se tak úctě ke stáří, mají možnost se dozvědět něco ze životních zkušeností seniorů, přečíst si jejich rady a názory, získat nového přítele a v neposlední řadě se zdokonalovat ve slohu. Ty, které se v rodině nepotkávají s nejstarší generací, mohou získat blízký kontakt s generací prarodičů. Pravidelné dopisování s dětmi pomůže seniorům aktivovat každodenní život, přinést radost, novou energii. Dětem předají životní moudrost. Mohou získat nové přátelství a rozptýlit pocit osamění v době nemožnosti návštěv. Děti i senioři se vzájemně učí mezigeneračnímu přátelství a pěstují krásu ručně psané korespondence.

     Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem oslovila ke spolupráci na projektu ústecké domovy seniorů (prozatím se zapojily Domov pro seniory Krásné Březno a Domov pro seniory Dobětice), dlouhodobě spolupracující základní školy a děti z řad svých registrovaných čtenářů. Zapojit se ale může kdokoli. Stačí napsat dopis nebo nakreslit obrázek, převést ho do elektronické podoby a poslat na e-mail: kleinova@svkul.cz. Knihovníci dopisy vytisknou, vloží do obálek, ponechají v karanténě a poté bezpečně doručí seniorům.

Zpracovaly: Tereza Kleinová, Lucie Derkačová (Dětské oddělení SVKUL)

(zdroj: kr-ustecky.cz)