Na Krajském úřadě Ústeckého kraje převzalo 12 pedagogů z celého Ústeckého kraje ve čtyřech kategoriích: mateřské školy, základní školy, střední školy a ostatní školská zařízení – z rukou náměstka hejtmana pro oblast školství Mgr. Bc. Petra Šmída a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Dagmar Waicové „Ceny náměstka za významný přínos ve školství“. Mezi oceněnými byl i Vladimír A. Hons, lounský místostarosta.

Blahopřejeme!

     „Každá koruna nyní vložená do školství se nám všem v budoucnu mnohonásobně vrátí. Sám jsem si během 35 let ve školství ověřil, jak náročná, leč též záslužná a mnohdy i povznášející je práce učitele. Vidíme to ostatně, více než kdy jindy, i v tomhle hektickém čase, který kolem nás, slovy klasika, pádí jak splašená herka. Kdykoli přicházím do lounských škol mateřských, základních nebo středních, mám hřejivý pocit, že nejmladší generace předškoláků, žáků i studentů jsou v dobrých rukách a že jejich průvodci životem vykonávají svou profesi často nad rámec pracovních povinností (což teď pozorujeme při distanční výuce, jež není vůbec snadná ani pro učitele ani pro žáky a jejich rodiče). To je to skutečně vypovídající „Vysvědčení“ učitelům dnešní doby, zvláště když se vše zmíněné odehrává v roce blížícího se listopadového 350. výročí odchodu Pedagoga pedagogů Jana Amose Komenského. Ano, již tak dlouho na nás dohlíží zpoza hranic pozemského světa. Také absolvoval přetěžké životní zkoušky. Mnohokrát. A přesto nikdy nezmalomyslněl, nerezignoval. Ať je nám tedy v dnešní prapodivně zlé době právě on příkladem nezdolnosti!“

Vladimír A. Hons

(zdroj: mulouny.cz)