Participativní rozpočet, díky kterému mohou lidé sami navrhovat zlepšení veřejného prostoru ve městě, má v Žatci premiéru. Město v rozpočtu na rok 2021 vyčlení částku 600 tisíc korun na nápady občanů, cena jednoho projektu musí být v rozmezí od 20 do 200 tisíc korun.

     Výhodou participace (participace = sdílení, účast) je především zapojení veřejnosti do rozvoje města, ale také při řešení drobných nedostatků. Dalším pozitivem je podpora aktivních osob či spolků. Nápady mohou dávat jen jednotlivci, ale nic nebrání tomu, aby navrhovatel svůj nápad neprojednal se sousedy, kamarády či spolužáky. Lze tak dopředu plánovat podporu svého projektu a sbírat hlasy pro hlasování, které bude probíhat přes web městského úřadu www.mesto-zatec.cz.

     Zatímco v Žatci navrhují občané své projekty do 30. listopadu 2020 úplně poprvé, v jiných městech má jejich zapojení do rozdělování veřejných peněz několikaletou podporu. A zkušenosti ukazují, jaké potřeby v různých městech lidé řeší. Například aktivní senior, nespokojený s cestou do obchodu, může navrhnout opravu obrubníku a lepší přechod přes silnici. Nebo skupina sousedů navrhuje společné posezení mezi panelovými domy, konkrétně zastřešené lavičky. Či skupina středoškoláků vybere místo pro chytrou lavičku s wi-fi připojením. Oni se mohou setkat, povídat, být přitom on-line, ale zároveň se to děje na místě, kde ani večer neruší obyvatele z okolí. To je jen několik příkladů, jak se mohou spojit díky participativnímu rozpočtu potřeby jednotlivce i širší veřejnosti.

     Žatečané mohou takové nápady sepsat do jednoduchého formuláře. Reálnost provedení poté posoudí úředníci města. I návrhy, které nejsou aktuálně možné, se mohou třeba realizovat v budoucnu nebo v rámci některé městské investice, takže nezapadnou. Kompletní pravidla, formulář pro návrhy či později hlasování mohou občané najít na webu města, konkrétně na adrese http://participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeprozatec/.

Jaké další projekty lidé v českých městech navrhovali a města realizovala?

mobiliář (lavičky, odpadkové koše, přístřešek…)

výsadba stromů na konkrétním místě

úprava vybraného úseku veřejné cesty (obrubníky, přechod přes silnici, schodiště, nájezd na chodník…)

nový dětský prvek na hřiště (lanová dráha, houpačka, lezecká stěna…)

rekonstrukce zastávky

odpočívadlo (v parku, u cyklostezky, u cesty za městem…)

cyklobox v centru města

komunitní chlebová pec

bosá stezka v parku

dráha pro malé cyklisty s překážkami

obnova kašny

běžecká trať

lavička s wi-fi signálem

mlhoviště

(zdroj: mesto-zatec.cz)