Vyhlídka Hrádek se bezesporu řadí mezi největší dominantu města Varnsdorf. Návštěvníkům je ale zpřístupněna pouze vyhlídková věž a sál pro konání výstav a svatebních obřadů. Po rekonstrukci by se na Hrádku měla otevřít restaurace, která tam historicky byla.

     S rekonstrukcí Hrádku počítalo město již v loňském roce. Bylo však potřeba upravit projektovou dokumentaci tak, aby odpovídala dnešním standardům a investice do budoucí restaurace měla smysl. Stavební práce se tak přesunuly na letošní rok a v městském rozpočtu je na tuto akci připraveno dvacet šest milionů korun.

     Rekonstrukce probíhá ve všech patrech budovy. „V současné chvíli probíhají hlavně bourací, demoliční a zemní práce pro inženýrské sítě. Pokládá se kanalizace, jak splašková, tak tuková kvůli kuchyni. To probíhá hlavně v prvním patře. V dalších patrech se odstraňují původní podlahy, v některých místech dělníci narazili na skalní masiv, což práce mírně komplikuje,“ řekl starosta města Roland Solloch.

     V prvním nadzemním podlaží vzniknou tři restaurační místnosti vzájemně propojené dvoukřídlovými posuvnými dveřmi. V severní části původní budovy budou místnosti hygienických zařízení pro veřejnost a pro kuchaře a obsluhu restaurace, dále úklidová komora pro kuchyň, úklidová komora pro ostatní prostory a malý nákladní výtah. Kuchyň bude umístěna ve stávající severní přístavbě.

     V druhém nadzemním podlaží bude dosavadní kancelář rozdělena na šatnu kuchařů a na provozní místnost současné výstavní síně. Ze stávajícího prostoru schodiště a chodby bude příčkou oddělen prostor pro hygienické zařízení personálu a další prostor pro úklidovou komoru.

     Ve třetím nadzemním podlaží bude za nynějšími dveřmi vedoucími z podesty schodiště věže do půdního prostoru vytvořena malá chodba, ze které bude jedněmi dveřmi přístupná nová plynová kotelna a druhými zbývající nevyužívaný půdní prostor.

     Stavební práce začaly během září a hotovy by měly být v polovině roku příštího. Kvůli rekonstrukci se také na nezbytně nutnou dobu omezí otevírací doba Hrádku. Ten je od 1. listopadu návštěvníkům uzavřen.

(zdroj: varnsdorf.cz)