Je to tak. Na konci října tohoto roku si připomínáme 95. výročí otevření budovy, ve které sídlí základní škola a kterou většina lidí familiárně přezdívá Metelkárna. 

     Škola byla postavena na základě potřeby obce Teplice mít novou školní budovu především pro stávající obchodní akademii. Stavba trvala dva roky a byla dokončena v létě roku 1925. Slavnostní otevření připadlo právě na 28. října 1925. Zpočátku v budově sídlilo několik škol. Hlavně obecná, měšťanská, obchodní akademie, kupecká škola, tzv. pokračovací škola pro činnosti oděvnické a také hudební škola. Bylo by mylné si tedy myslet, že od počátku existence budovy sloužila pouze základní škole. 

     Původně pro vstup žáků do budovy sloužily oba dva vchody. Dokonce v dobách, kdy zde sídlila chlapecká a dívčí škola, měli chlapci a dívky vchody oddělené. Asi aby se nepotkávali. 

     V období II. světové války sloužila škola výhradně německému vojsku. Na čas zhruba 7 let ve škole nepobývali žáci, nýbrž oddíly německé domobrany a po válce zase budova sloužila vojákům sovětské armády. 

     I po válce sloužila škola hned několika školám. Měšťanské, obecné, střední, ale i tzv. jedenáctiletce. 

     Pokud čtenáře zajímá historie školy, navštivte náš web www.zsmetelkovo.cz, dočtete se tam více. 

     Teprve školní rok 1961/1962 je prvním rokem nově vzniklé základní devítileté školy. Od té doby slouží škola výhradně základnímu školství. V roce 1969 byly poprvé otevřeny třetí třídy, ve kterých se začínalo s rozšířenou výukou jazyků. 

     A v té pokračujeme až dodnes. Dokonce od 90. let minulého století učíme cizí jazyk již od první třídy. 

     A jaká je aktuální situace po 95 letech od otevření budovy? 

     Z hlediska počtu žáků je škola téměř na hranici své kapacity – navštěvuje ji 774 žáků (z maximální možné kapacity 780 žáků). Ve většině tříd je zapsáno 28 žáků. O studium ve škole je stále velký zájem, takže z důvodu kapacity musí škola přibližně třetinu dětí přihlášených k zápisu odmítat. 

     K budově školy přibyly i budovy školní družiny (60. léta minulého století), budovy školní jídelny (administrativně přiřazena ke škole roku 2007) a také budova tělocvičny (rok 2008).

     Ve škole pracuje 70 zaměstnanců, z toho 45 učitelů. Anglický jazyk mají všechny děti od první do deváté třídy. Některé ročníky dokonce 4 hodiny týdně. Žáci II. stupně pak mají ještě 4 hodiny týdně druhého cizího jazyka (německého či francouzského). 

     Co popřát budově do dalších let? 

     No přeci tu nejlepší budoucnost! 

Michal Chalupný

ředitel školy