Protonové centrum Praha (PTC) přijalo všechna nutná opatření, aby mohlo pacientům pomáhat i v době celosvětové pandemie koronaviru. Stále se tedy mohou na centrum obracet všichni pacienti, kteří potřebují jeho pomoc. Co a koho v Protonovém centru léčí a jak je léčba hrazená, na to, mimo jiné, odpovídá MUDr. Jiří Kubeš, hlavní lékař PTC.
  

Jaké diagnózy léčíte v Protonovém centru?
     Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se například o rakovinu prostaty, prsu, maligní lymfomy, dále pak nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, onemocnění jater a plic. Našimi pacienty jsou i děti.
 
Jaká je cesta pacienta s rakovinou do Protonového centra, jak se k vám dostane?
     Úvodem je potřeba říci, že každý pacient nás může kontaktovat kdykoli sám a bez doporučení jiného lékaře. Pacient může zavolat na naši infolinku uvedenou na webových stránkách Protonového centra (www.ptc.cz), nebo pošle e-mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin pak od nás dostává informace, zda je vhodný k protonové léčbě. Další cestou pacienta do PTC je indikace pacienta k protonové léčbě na základě dlouhodobé spolupráce našich kolegů s odborníky z Komplexních onkologických center.
 
Jaký je přínos protonové léčby pro nemocné s rakovinou?
     Největším benefitem protonové léčby je to, že protonový paprsek umožňuje zacílit konkrétní oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů. Proto se také výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby. Pacientům protonová léčba zajišťuje vysokou šanci na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby a po ní.
 
Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?
     Ano, léčba i všechna vyšetření v PTC jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a PTC má uzavřenou smlouvu se všemi českými pojišťovnami.

(advertoriál)