Srovnávací výzkum Město pro byznys již dvanáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Roudnice nad Labem se letos třetím místem dostala na pomyslné stupně vítězů nejlepších měst z hlediska podnikatelského potenciálu v celém Ústeckém kraji. Podnikání se v současnosti lépe daří jen v Litoměřicích a Lovosicích. Ukázaly to výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2019, které jsou vyhlašovány v rámci krajských setkání Svazu měst a obcí. Analytici agentury Datank v něm hodnotí všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

     „Roudnice nad Labem má nadprůměrný podíl ekonomických subjektů a v regionu nejnižší nezaměstnanost. Radnice se může pochlubit nejnižším podílem výdajů na dluhovou službu, výdaje na sociální péči jsou nadprůměrné. Město každoročně vyhlašuje anketu, v níž oceňuje a zviditelňuje nejlepší podnikatele uplynulého roku. Vítězství občany zvolených nejoblíbenějších podnikatelů a firem jsou prezentována prostřednictvím městských informačních kanálů. Zároveň získávají certifikát za vítězství v příslušné kategorii obchod, restaurace a služby,“ uvádějí pořadatelé výzkumu silné stránky našeho města.

     „Umístění Roudnice nad Labem mezi nejlepšími městy pro byznys si velmi cením. Dlouhodobě se z našeho města snažíme vytvářet stále příjemnější místo k životu a s tím samozřejmě úzce souvisí i zdravé podnikatelské prostředí. Udržujeme kontakt jak s velkými regionálními zaměstnavateli, tak s živnostníky. Vnímáme jejich problémy, snažíme se jim vytvářet prostor bez zbytečných překážek, případně nacházet společná řešení prospěšná pro celé město,“ řekl starosta města Roudnice nad Labem František Padělek.

     „Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí. Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

     Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. V letošním ročníku analytici zaměřili ještě větší pozornost na kategorii přístup veřejné správy, kterou mohou radnice svými aktivitami přímo ovlivnit. Zařazeno bylo také dotazníkové šetření mezi podnikateli, jak jsou spokojeni se službami radnic v jednotlivých oblastech a také dotazník zjišťující, jaké aktivity radnice vyvíjejí směrem k podnikatelům, ale nejen jim. Cílem bylo více zohlednit fakt, že Město pro byznys musí být také místem, kde se dobře žije nejen podnikatelům, ale i jejich rodinným příslušníkům a jejich zákazníkům. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS.

(zdroj: roudnicenl.cz)