První abonentní koncert nové sezony se v Teplicích uskuteční 8. října 2020. 
Před zahájením nové koncertní sezony odpovídá na aktuální otázky ředitel teplické filharmonie Mgr. Roman Dietz.

Máme za sebou půl roku výjimečné situace, kdy jsme byli nuceni postupně rušit 52 tuzemských i zahraničních koncertů. Přizpůsobili jsme se daným podmínkám, zcela jsme přepracovali letní koncertní sezonu a 2. června jsme zahájili cyklus pravidelných letních koncertů pro teplické posluchače v Šanovské mušli a Zahradním domě. O tyto koncerty byl velký zájem, sál Zahradního domu byl vždy zcela zaplněn a průběh koncertů jsme přenášeli i do venkovních prostor Zámecké zahrady. Celkem se uskutečnilo 30 koncertů, které navštívilo více než 4 000 posluchačů. Závěrečný koncert letní sezony se uskutečnil 15. srpna již v Koncertním sále Domu kultury, kam jsme se vrátili po dlouhých čtyřech měsících, říká Mgr. Roman Dietz.

 
Jak se dotkne celosvětová situace abonentní sezony v Teplicích? Lze očekávat, že do Teplic přijedou všichni zahraniční hosté?

      Otázku nových pravidel a opatření při pořádání hromadných akcí řeší všechny kulturní instituce a největším problémem zůstává nepředvídatelnost a často se měnící podmínky doslova ze dne na den. Věříme, že budou moci všichni plánovaní sólisté na naše koncerty přijet a nebude docházet k výrazným změnám v dramaturgii našich koncertů.
 
Zahraniční koncertní zájezdy také tvoří významnou část činnosti filharmonie. Jak to bude v nejbližší době?

     Zahraniční koncerty jsou velkým problémem. Kromě již zrušených zahraničních koncertů v první polovině tohoto roku, nám byly bohužel zrušeny i zahraniční koncerty až do konce roku 2020. Jak to bude v následujícím roce, nikdo prozatím neví. Pokud se zahraniční koncerty budou rušit, zcela jistě budou mít více možností navštívit naše koncerty posluchači v tuzemsku. Ovšem i některé naše tuzemské aktivity jsme museli již nyní též rušit. V listopadu jsme plánovali například 10 koncertů pro školy s velmi zajímavým původním programem zaměřeným na 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a na jeho teplické setkání s Johannem Wolfgangem Goethem v roce 1812. Měli vystupovat společně se Severočeskou filharmonií i známí herci. Vzhledem k doporučením snížení rizika nákazy a obavám ředitelů škol, jsme nakonec byli nuceni přeložit tento již hotový projekt na rok 2021.

Mgr. Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie Teplice

Filharmonie má za sebou zcela mimořádné období. Jaké zkušenosti tím ale také získala?

     Museli jsme se přizpůsobit dané situaci, ovšem nedisponujeme prostředky, které by nám umožnily například přenášet koncerty on-line. Myslím, že toto není cesta do budoucnosti, kultura se bez reakce diváků neobejde a všechna jiná řešení jsou jen provizorní náhrady. Musíme se naučit žít s novou realitou, musíme přijmout skutečnost, že virus tady s námi byl, je a bude. Každopádně nesmíme propadnout panice a strachu se stýkat, navštěvovat společenské akce, koncerty, výstavy. Musíme se naučit opět plnohodnotně žít, nejen přežívat u televize či počítače a čekat, že se situace změní sama od sebe. Pevně věřím, že se lidé nebudou obávat navštěvovat naše koncerty a plně si užijí neopakovatelný zážitek z koncertního sálu.
 
Prakticky tedy jak to bude od prvního koncertu?

     Jediným omezením bude prozatím limit počtu návštěvníků koncertů. Pokud nenastane krizová situace, abonenti nemusí mít žádnou obavu, že by o své koncerty přišli, ale bohužel budeme prodávat jen omezený počet zbylých vstupenek do uvedeného limitu. Plánujeme koncertní sezonu tak, aby naši posluchači nepocítili žádné změny, i když zřejmě bude platit povinnost mít při našich koncertech roušky. Uvědomujeme si, že jejich nošení je nepohodlné, ale bohužel nejsme schopni tuto situaci ovlivnit. Stále se jedná o lepší variantu, než abychom koncerty museli zcela rušit jako na jaře.

(red.)