Jak se žije SENIORŮM
 

     Na to jsme se zeptali předsedkyně výboru spolku seniorů Zvonkohra z. s. SENSEN Teplice, jehož motto zní LIDÉ SPOLU A SOBĚ, Ing. Heleny Voctářové. 
 
Jak jste začínali? 


     Klub vytváříme v Teplicích my ve zralém věku, jimž se v čase za středem života významně změnily životní okolnosti a je třeba se s tím vyrovnat. Je správná chvíle poznat nové přátele. Udělat něco pro sebe i pro druhé, podělit se o to, co známe a být spolu. Klub byl založen 1. března 2014, zapsaným spolkem jsme od 17. 2. 2015. Jsme zkrátka senzační senioři. Můžete za námi přijít a těšit se ze života, zůstat fit, na dobré vlně a ve skvělé kondici. Máme mnoho výtečných plánů a cílů a také je úspěšně realizujeme. Spojuje nás přátelství a porozumění. V době koronavirové krize jsme se vzájemně podporovali telefonem či emailem, šikovné ženy ušily několik stovek roušek. Situace ve společnosti se vrací do normálních kolejí a naše zájmy znovu ožívají. 

Dobré víly setkání, které vše připravily a přivítaly nás s úsměvem, koordinátory projektu SENSEN Lucie Nekvasiová a Marie Knotková.

 
Představte, prosím, čtenářům alespoň stručně některé vaše projekty.


     Patří k nim především Akademie zájmového studia, což je projekt, jehož smyslem je hledání vztahů a společných zájmů mezi školou, jejími žáky a učiteli a veřejností středního a zralého věku, obzvláště seniory. Zahájila v říjnu 2019 sérií třinácti úspěšných a zajímavých přednášek a besed. Přednášející byli z řady fakult UJEP, ústavů Akademie věd, odborných institucí. Historici, architekti, znalci krajiny, života i Vesmíru stejně jako další mimořádné osobnosti vědeckého a společenského života. Přišli mezi nás nejenom umělci z okruhu teplických hudebníků, severočeských výtvarníků, ale i další, kteří se s námi podělili o svou osobitou výjimečnost. Pokračovat budeme dalším souborem v září letošního roku. Provozujeme hudební setkávání s Petrem Kašparem, zajímáme se o přírodní i společenské vědy, historii našeho města, grafologii, fotografování a další lidské činnosti. V tom nám maximálně vychází vstříc ředitel teplického gymnázia RNDr. Zdeněk Bergman i někteří pedagogové a my jsme jim za to moc vděční. Se studenty tak máme příležitost upevňovat přátelské mezigenerační vztahy a máme radost, že se to daří. Setkali jsme se také s žáky 8. B. ZŠ na Metelekově náměstí. Měli jsme trochu trému, ale setkání to bylo bezprostřední a milé. Společně s třídní učitelkou Věrou Pokornou nás junioři pozvali na kuželky. To abychom už začali trénovat. Máte-li chuť, přijďte mezi nás! 
 
Kontakt:
Ing. Helena Voctářová
tel. 602 151 399
mail: helenavoct@centrum.cz

 
Text: Ladislava Richterová
foto: Milan Stryja a archiv

Snažíme se udržovat i tělesnou kondici. Zapojili jsme se do projektu Překonej svůj La Manche. Společně s námi si zaplaval i primátor Statutárního města Teplice Hynek Hanza, učitelka tělesné výchovy na gymnáziu Mgr. Jolana Mrzenová přivedla studentky a jak je patrné z fotografie, bylo nám spolu dobře. Na snímku je dále ředitel Aquacentra Teplice Ing. Michal Paraska, Lucie Leišová, dálková plavkyně, patronka projektu, přemožitelka Gibraltaru a předsedkyně spolku Ing. Helena Voctářová.
Diplomem Nejlepší plavec se může pochlubit Karel Stupka.