Varnsdorfská vyšší odborná škola minulý týden oficiálně zahájila studium nového vzdělávacího programu „Diplomovaná všeobecná sestra“. Tento vzdělávací program se bude vyučovat ve spolupráci s rumburskou střední zdravotnickou školou, kde bude probíhat výuka odborných předmětů. Slavnostního zahájení se mimo jiné zúčastnili i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a jeho náměstek pro oblast školství, mládež a sport Petr Šmíd. Hejtman zdůraznil, že otevření tohoto studijního oboru je pro oblast Šluknovského výběžku velmi důležité, a to zejména ve vztahu k Lužické nemocnici v Rumburku.

     „Ústecký kraj nedávno koupil Lužickou nemocnici s poliklinikou v Rumburku a chce do ní postupně vracet zdravotní péči na úroveň, kdy zde fungovaly čtyři primariáty, tedy před rok 2017. Aby nemocnice mohla dobře fungovat, je zapotřebí nejen peněz na zajištění materiálního vybavení, ale také zajištění personálního obsazení, ve kterém hraje klíčovou roli střední zdravotnický personál. Jsem velmi rád, že škola ve Varnsdorfu spolupracuje se střední školou v Rumburku a zdravotní personál se může v tomto regionu vzdělávat,“ sdělil hejtman Bubeníček a podotknul, že kraj chce v průběhu dalších pěti let investovat do této nemocnice zhruba pět set milionů korun.

Marie Kucerová, PR koordinátor VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf

(Na úvodním snímku náměstek hejtmana Petr Šmíd se studentkami školy.)

(zdroj: kr-ustecky.cz)