Ředitelství vodních cest ČR vybudovalo před 6 lety 6 veřejných přístavišť pro osobní lodě v centru Ústí nad Labem, v Dolních Zálezlech, Libochovanech, Lovosicích, Nučnicích a Libotenicích. Města provozují můstky v Děčíně a ve Štětí a Povodí Labe přístaviště v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem.

     V Ústí nad Labem Vaňově byl původní přístavní můstek, zajištěný městem Ústí nad Labem, nahrazen zcela nově postaveným můstkem obdobné konstrukce jako v centru nebo v Dolních Zálezlech. Můstek je mohutnější konstrukce umožňující přistávání i velkých lodí délky až 110 m a je vybaven lávkou šířky 1,5 m. V roce 2021 bude pokračovat druhá etapa, kdy bude na břehu vybudován nový železobetonový základ lávky a 3 kotevní bloky, díky nimž bude můstek nově zakotven do břehu a toto kotvení bude nejen odolnější pro přistávání velkých lodí, ale umožní ponechat můstek na místě i za největších povodní a ani na zimu jej nebude třeba odvážet. Osobní lodě se dočkají přípojky elektrické energie a pitné vody, takže při delším stání u přístaviště nebudou běžet palubní dieselagregáty a pohodlně si lodě doplní tanky na vodu. V neposlední řadě město nově upraví prostor přilehlé autobusové zastávky, který dostane bezbariérovou nástupní hranu, povrch i velkou čekárnu.

     V letošním roce Ředitelství vodních cest ČR zahájí v Ústeckém kraji výstavbu přístavišť pro malé rekreační lodě v Děčíně u Smetanova nábřeží, v Ústí nad Labem – Brné, v Roudnici nad Labem a ve Štětí. Tato přístaviště budou zejména pro turisty na malých lodích, putujících po Labi. Budou obdobné jako jsou veřejná přístaviště v Dolních Zálezlech, Nučnicích či Libotenicích. Věříme, že v letošním roce ještě začnou práce na modernizaci přístaviště osobních lodí a přístaviště malých plavidel v Litoměřicích, aby byly zlepšené možnosti pro jejich využívání širším sortimentem různých lodí, bezpečnější přístup na lodě a byly nově k dispozici rovněž přípojky elektrické energie a pitné vody pro plavidla. Závěrem roku 2021 by pak měly začít práce na novém přístavišti Malé Žernoseky, kde bude jak nový můstek osobních lodí, tak i přístavní molo a sjezd do vody pro malá rekreační plavidla.

 (zdroj: rvccr.cz)