Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se narodila a vyrůstala na Roudnicku. Je tedy naší krajankou. Jaký je život v takto vysoké pozici? Čeho se musela vzdát a co jí tohle povolání, nebo spíš poslání přináší? Na to i na její vyznání rodnému regionu jsme se zeptali v rozhovoru.

 Jaké máte vzpomínky z dětství?

     Ty nejhezčí. Z pohledu formování osobnosti a ukotvení hodnot považuji dětství za nejdůležitější část lidského života. Léto a prázdniny pro mne představují nejkrásnější část roku. Trávila jsem je na vsi, celé dny běhala venku, jezdila na kole a jedinou starostí bylo, zda nebude pršet. Vzpomínám si často na dny, kdy děda s babičkou na poli hrabali seno. Přála bych každému, aby tenhle pocit, když je v létě ráno rosa a začíná hřát slunce, zažil.

Jak často se vracíte se do rodného kraje a kam nejraději?

     Není důvod se vracet, nikdy jsem neodešla. Žiji v kraji pod Řípem od narození a aktuálně nemám v plánu to měnit. Jsem tu doma.

Jaká je pracovní náplň vrchní státní zástupkyně?

     Snoubí se v ní prvky klasické práce státního zástupce v dozoru nad prací policie či dohledové kontroly podřízených stupňů s úkoly ryze manažerskými. Byl by to dlouhý výčet a právě tato rozmanitost a rozsah mě stále naplňují a baví. Dva stejné dny bych hledala těžko.

Co pro vás znamenají pojmy právo a spravedlnost?

     Odpověď by vydala na knihu, ale pro účely tohoto rozhovoru se omezím na antickou zkratku, která však vystihuje podstatné. Spravedlnost patří mezi nejdůležitější z ctností, je to jednoznačně regulativní idea pro uspořádání společnosti a pro právo samotné. Být spravedlivým znamená poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří. Spravedlnost znamená férovost.

Jak jsme na tom podle vašeho názoru v jejich uplatňování ve srovnání s vyspělými zeměmi světa?

     Česká justice snese srovnání co do délky řízení se všemi evropskými státy. Dokonce patří v rámci zemí EU do lepší poloviny. Je však třeba podotknout, že kvalita by se neměla poměřovat jen délkou procesu, jak se u nás někdy děje. Významnými faktory jsou i důvěra v rozhodnutí, která je spojena s přesvědčivostí a srozumitelností odůvodnění. A tady máme rezervy. Podle mého názoru jsme přesmíru formalističtí. A do formalismů se často skryje i nekvalita a alibismus. Vytrácí se podstata, to mi vadí.

Která kauza vám, lidově řečeno, dala nejvíc zabrat a proč?

     Kauza spojená s dnes již odsouzeným Davidem Rathem. Nikoli proto, že by byla výjimečná právní náročností, ale překvapivá pro mě byla délkou a postupy v řízení před soudem. Intenzita a obsah mediální prezentace, kterou poskytoval odsouzený veřejnosti, se vymykala všemu obvyklému stejně jako zcela nepředvídatelné, nezákonné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které věc protáhlo o řadu měsíců.

Jaký je osobní život v téhle pozici? Čeho jste se musela vzdát a co vám naopak přináší?

     Mnohdy náročnější pro ty, kteří stojí vedle mne. Jednou mi jeden z kolegů napsal, že kdo má úplně všechno, nemůže být šťastný. Hodně si o tom přemýšlím.

Necítíte se osamělá?

     Někdy se to tak může jevit, ale je to dobrovolná osamělost a důležitý je pocit svobodné volby.

Na Justiční akademii přednášíte trestní právo. Jakou budoucnost mu předvídáte?

     Bohužel jsem realista a obávám se dalšího bujení formalismů a byrokracie, které odvádějí od podstaty a pochopitelně budí u většinové veřejnosti nedůvěru. Účelem trestního procesu musí zůstat základní idea, že smyslem je úsilí o odhalení pachatele trestného činu a jeho spravedlivé potrestání. Tu nesmíme ztratit.

Jak si nejlépe odpočinete?

     Tvořivou manuální prací, která má okamžitý výsledek. V právu na něj čekáme mnohdy i řadu let.

Za rozhovor děkuje L. Richterová

Foto: Václav Bradáč

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Vyrůstala v Kostomlatech pod Řípem, později žila v Roudnici nad Labem. Po ukončení tamního gymnázia pokračovala studiem práva a právní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvovala se ziskem ceny Karla Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001 dokončila postgraduální doktorské studium v oboru veřejné právo. Byla státní zástupkyní v Litoměřicích a náměstkyní krajského státního zástupce v Ústí nad Labem. Vrchní státní zástupkyní v Praze je od 30. července 2012. Pracuje také jako lektorka v oboru trestní právo na Justiční akademii. V oboru trestního práva získala ocenění Právník roku 2016.