Otevření jezera Most pro veřejnost se blíží. Napouštělo se dlouhých šest let a jeho rozloha je více než 300 hektarů. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu Ležáky, kde se těžilo až do konce 90. let. Postupem času se z nevzhledné jámy proměnilo v nádherné jezero s průzračnou vodou. Jezero má délku 3 kilometry a maximální hloubka je 73 metrů. Město Most bere území jezera Most jako lokalitu, která má obrovský rozvojový potenciál. Společně s Palivovým kombinátem Ústí (PKÚ) chystá do budoucna další projekty, které napomohou k tomu, aby se do lokality vrátil život.

     „Jezero Most se 12. září 2020 zpřístupní veřejnosti. Z důvodu stávajícího stavu způsobeného pandemií COVID-19 se žádná slavnostní ceremonie nechystá. Vše proběhne jen v komorní atmosféře, se symbolickým přestřižením pásky a bez doprovodného programu,“ přiblížil primátor města Mostu Jan Paparega. „Jsme velmi rádi, že se podařilo dokončit všechny stavební práce, aby mohlo být jezero otevřeno návštěvníkům ještě v letošním roce. Budeme se i nadále snažit o rozvoj této krásné nové lokality,“ uvedl ředitel PKÚ Walter Fiedler. Okolo jezera Most budou pláže pro rekreaci. Na nich návštěvníci najdou například převlékárny, ale i různé sportovní vybavení jako například stoly pro stolní tenis, tři hřiště na plážový volejbal či prozatímní sociální zařízení (TOI TOI). Kompletní zázemí se stánkem rychlého občerstvení, stálým sociálním zařízením, objektem správce a zázemím pro cyklisty, bude k dispozici až pro příští sezonu. „Chceme, aby se do lokality u jezera Most vrátil život. Jde především o zpracování územní studie řešení jižních svahů jezera, tedy vhodné dobudování kompletního zázemí k plážím a přístavišti, včetně restaurace. Palivový kombinát Ústí dále chystá projekt kempu včetně potřebného zázemí a projekt vyhlídky na jezero,“ doplňuje primátor. Investorem staveb je Ministerstvo financí ČR, zhotoviteli akciová společnost Herkul a akciová společnost Metrostav, stavebníkem město Most a vlastníkem pozemků státní podnik Palivový kombinát Ústí.

(zdroj: mesto-most.cz)