Lídrem kandidátky hnutí ANO 2011 v podzimních volbách do Ústeckého kraje je Ing. Jan Schiller z Mostu. Je městským zastupitelem v Mostě a od roku 2017 také poslancem Parlamentu ČR, kde pracuje ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Výboru pro životní prostředí a v Podvýborech pro zdravotnictví, vědu, výzkum a inovace. Pojďme se s ním blíže seznámit.

Proč jste vstoupil do politiky?

     V Mostě jsem se narodil a žiji tu stále. A pokud někdo Most zná, ví, že politické prostředí je tam dlouhá léta prohnilé. Klientelismus, zákulisní kšeftíky, kmotrovské praktiky … to všechno tam bylo a bohužel stále je. A já šel do politiky proto, že jsem nechtěl jen nadávat někde bokem, ale udělat něco pro to, aby jednou tohle všechno skončilo. Chci stále, aby na prvním místě byl občan, jeho přání a potřeby. V politice jsem už delší dobu a stále věřím v to zásadní, s čím jsem do ní vstupoval.

Do krajského zastupitelstva kandidujete poprvé. Jaké zkušenosti z dosavadní praxe politika můžete nabídnout?

     Je to zejména schopnost propojit všechna patra politiky ve prospěch našeho kraje, což je mou každodenní náplní už nyní. Proto jsem dostal důvěru vést tým ANO do těchto voleb. A bez nadsázky, jako jediní v Ústeckém kraji nabízíme něco, o čem se ostatním může jen zdát. V komunální politice máme úspěšné primátory, starostky a starosty, několik náměstků a místostarostů, desítky radních a neuvěřitelných 176 zastupitelů. V Poslanecké sněmovně PČR je nyní sedm poslanců ANO za Ústecký kraj, z toho jeden ministr zaručující ten nejrychlejší kontakt s vládou ČR. Europoslanci komunikují výborným způsobem a Brusel je tak blízko. Jak vidíte, máme pro vedení kraje strategicky nejlepší postavení. A já této výhody hodlám bezezbytku využít.

 Jak byste charakterizoval Ústecký kraj?

     Jako krásný a různorodý. Z velké části se navracíme zpátky k přirozené krajině, kterou jsme záviděli ostatním. Zároveň ale bojujeme s rozvojem jiných aktivit, které jsou od průmyslu a těžby velice vzdálené. Každá změna v našem kraji je svým způsobem testem, ve kterém se snažíme obstát. Nedílnou a významnou součástí jsou zejména lidé našeho kraje, kteří jsou zoceleni předešlým životem a jen tak se nevzdávají.

Čím se podle vašeho názoru může v rámci republiky pochlubit a co je naopak třeba změnit?

     Naší chloubou jsou jednoznačně jezera Milada a Most. Je to unikátní a krásné dílo, a pokud ještě studie, které probíhají, ukáží, že tato jezera a další, která budou vznikat po ukončení těžby uhlí, mají energetický potenciál, bude to projekt evropského významu. Změnit je potřeba zejména vnímání našeho kraje zbytkem republiky. Vím, o čem mluvím a snažím se o to už třetím rokem v Poslanecké sněmovně. Jde to pomalu, ale nesmíme se vzdát. Ústecký kraj se musí ještě více prezentovat v oblasti krajiny, přírodních a kulturních památek, sportovních a volnočasových zážitků a setřít ze sebe ten povlak měsíční krajiny.

Jaké priority vidíte pro jeho další rozvoj v nadcházejícím volebním období?

     Těch priorit je více, pokusím se říci ty podstatné. Ústecký kraj s dosavadním vedením totiž nejen že zaostává za všemi ostatními kraji, ale také za moderní dobou, která je ve znamení nových technologií. Jako stěžejní vidím rozvoj zdravotnictví, které je nyní bez jakékoliv koncepce. Důležité je trvale udržitelné životní prostředí, problematika zadržování vody v krajině, podpora zemědělství a regionálních zemědělských produktů. Dále musí kraj smysluplně investovat s dosahem do budoucnosti. Prioritou je také efektivní, moderní a čistá dopravní obslužnost. Školství je potřeba přiblížit potřebám podnikatelských činností v kraji. A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na rozvoj sociálních služeb, jak co do rozsahu, tak do bezpečnosti. Je toho opravdu mnoho a čtyři roky možná ani nebudou stačit.

V Poslanecké sněmovně pracujete ve shora uvedených výborech, které se úzce dotýkají našeho regionu. Jak se vám konkrétně daří měnit zákony ve prospěch obyvatel ČR?

     Práce v poslanecké sněmovně je jiná, než jak jí vnímají občané. Ti vidí pouze přenos z jednání sněmovny, které nezasvěceným mnohdy přijde nesrozumitelné a nejvíce je zaujmou hádky a dohadování. Největší díl práce ale právě probíhá ve výborech, podvýborech a komisích. Já konkrétně se z největší části zabývám životním prostředím, veřejnou správou a regionálním rozvojem. V životním prostředí prosazuji už s ohledem na mou profesi zejména ochranu vody, a to ve všech možných návrzích zákonů, které se vody týkají. Jsem zpravodajem zákona o odpadech, tedy srozumitelněji, řídím proceduru, která povede ke schválení tohoto zákona. Do tohoto zákona jsem podával několik pozměňovacích návrhů a jedním z nejdůležitějších je tzv. třídící sleva. Je to možnost navyšovat cenu za odpady postupně po dobu několika let, a ne okamžitě s platností nového zákona. Přímo pro náš region jsem podal a úspěšně prosadil pozměňovací návrh v zákoně o emisních povolenkách, kde finanční prostředky vybrané z těchto povolenek půjdou přímo do rozpočtu Ministerstva životního prostředí. To následně prostřednictvím tzv. Modernizačního fondu bude přednostně podporovat projekty na ochranu a obnovu přírody právě našeho, Karlovarského a Moravskoslezského regionu. Když to zjednoduším, vyjádřím se takhle: náš region a jeho obyvatelé trpí v důsledku emisí z uhelných elektráren a průmyslu, máme tedy právo na tyto prostředky potřebné k obnově a zkvalitnění našeho životního prostředí. Doba, kdy jsme museli žít ve špatném prostředí a v Praze si za to podporují tramvaje, je pryč. A to se povedlo.

Poslanec, městský a budoucí krajský zastupitel, možná hejtman. Jak budete všechno stíhat?

     Dnes jsem poslanec, městský zastupitel a účastním se skoro všech krajských zastupitelstev. Vnímám to pozitivně jako jednoznačnou výhodu. Jsem účastníkem dění, nejen pozorovatelem. A v případě, že v letošních krajských volbách uspějeme a stanu se hejtmanem, chci tuto práci vykonávat na plný úvazek. Již od začátku mé nominace říkám, že se obě funkce z mého pohledu nedají dělat současně.

Letošní dovolenou tráví mnozí Češi kvůli epidemii koronaviru doma. Máte příležitost pozvat je k nám do Ústeckého kraje…

     Tak tohle není jednoduchý úkol. Nerad bych na nějaké místo zapomněl. Často jezdím po kraji a poznávám jednotlivá místa, lidi a jejich problémy, tak vím, že jejich obyvatelé jsou hrdými patrioty. Proto se nejprve omluvím všem těm, jejichž krásná místa opomenu a snad pochopí, že to není úmyslně. Rád bych tedy všechny, a nejen Čechy, pozval na návštěvu našeho kraje plného nádherných míst. Ze všech bych rozhodně doporučil České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, historická města Žatec, Louny, Litoměřice, Terezín, Zoologické zahrady Ústí nad Labem a Děčín, Lesopark Chomutov. Vidět by měli i již zmíněná jezera Milada a Most. U nás můžete strávit aktivní dovolenou a způsob si zvolit sami. Na většinu míst se dostanete autem nebo na kole a na všechny pěšky. Máme krásné turistické cesty a cyklostezky, které stále rozšiřujeme a budeme je dál budovat a propojovat.

Foto: Archiv

Ing. Jan Schiller

     Narodil se 6. dubna 1972 v Mostě, absolvoval Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Vysokou školu báňskou v Ostravě, stal se podnikatelem v oboru energetika a stavebnictví se zaměřením na čistírny odpadních vod, je členem hnutí ANO. K jeho koníčkům patří příroda, dobrý film a hudba. Životní krédo: Žít tak, abych se nemusel stydět sám před sebou.

Zadavatel: ANO 2011. Zpracovatel: ANO 2011, Agentura IS Teplice s.r.o., ProductionTeam