Zveme vás na setkání s dílem Jiřího Trnky, umělce, který nejvíce proslul jako filmař a ilustrátor. A právě kolem ilustrace dětské knihy se na výstavě všechno točí… O jeho umu, talentu a stylové rozmanitosti se mohou návštěvníci přesvědčit prostřednictvím více nežli 130 originálních ilustrací z dnes již klasických knih, jakými jsou kupříkladu České pohádky, Broučci, Míša Kulička, Fimfárum a mnohé další. Jedinečná kolekce ilustrací je doplněna loutkami z Trnkových animovaných filmů – pro řadu z nich se stala kniha inspirací. Za všechny jmenujme Staré pověsti české, Osudy dobrého vojáka Švejka, Bajaja či Sen noci svatojánské. Ve druhé části výstavy se díky interaktivním projekcím návštěvník stává přímým účastníkem a hrdinou jeho neznámější knihy Zahrada.

(zdroj: kudyznudy.cz)