Ve spolupráci se stavebním úřadem se podařilo maximálně zkrátit lhůty pro vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě silnice Most – Mariánské Radčice. V červenci 2020 bylo odstraněno provizorní zákazové dopravní značení a silnice, včetně paralelní cyklostezky, je v celé délce zpřístupněna veřejnosti.

(zdroj: mesto-most.cz)