Finanční podporu v celkové výši 12 milionů korun poskytne město Žatec svým dvěma základní školám, ZŠ Komenského alej a ZŠ Jižní, na vylepšení podmínek pro vzdělávání žáků. Téměř 1,1 milionu Kč dohromady činí investiční a neinvestiční dotace. Celkem 11 milionů korun jsou pak návratné finanční výpomoci na předfinancování dotačních projektů.

     ZŠ Komenského alej připravila projekty Přírodní vědy v moderním pojetí a Jazyková učebna s novými technologiemi. Zastupitelstvo města v červnu schválilo, že škole poskytne celkem 735 tisíc korun jako investiční i neinvestiční dotaci na financování dotačních projektů. Dalších 5,4 milionů Kč je návratná finanční výpomoc. ZŠ Komenského alej díky tomu oba projekty může financovat předem. Po ukončení projektů se pak půjčené peníze vrátí do pokladny města.

     Stejný model bude probíhat také u ZŠ Jižní, která získala dotace na projekty Učebna cizích jazyků a informatiky a Učebna pro výuku přírodních věd. V jejím případě je potřeba na předfinancování dohromady 344 tisíc Kč. Celková částka 5,6 milionu Kč je pak třeba na předfinancování obou projektů, k čemuž poslouží rovněž půjčka od města. Po vybudování učeben a administrativním vyřešení projektů se peníze městu vrátí.

(zdroj: mesto-zatec.cz)