Na základě dlouholeté spolupráce s Českým atletickým svazem, která je stvrzena memorandem o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, organizaci a pořádání sportovních projektů pro děti a mládež v Ústeckém kraji, podpořil Ústecký kraj finanční dotací v celkové výši 500 tisíc korun tři sportovní akce v Chomutově, Děčíně a Varnsdorfu.

     Projekt Atletika pro děti vznikl z iniciativy Českého atletického svazu a má za cíl přivést ke zdravému pohybu a sportu nejmenší a nejmladší děti i starší mládež. Speciální atletické sady sportovního nářadí jsou uzpůsobeny pro ty nejmenší a imitují skutečná sportovní náčiní používaná dospělými sportovci. Děti si tak hravou a zajímavou formou mohou vyzkoušet základní atletické dovednosti, sportovní pohyb a poměřit své síly se svými vrstevníky. První akce s názvem „Hravé atletění – Atletika pro děti – Zoopark Chomutov“ se uskuteční v termínu 30. srpna 2020 v chomutovském Zooparku. Za pomoci místního atletického oddílu se veřejnosti představí špičkoví čeští atleti a atletika bude hravou a zábavnou formou představena jako sport. Druhá akce s názvem „Sportujeme s Atletikou pro děti v Děčíně“ proběhne 13. září 2020. Třetí akcí bude „Atletika pro děti se představuje ve Varnsdorfu“ v termínu 22. září 2020.

     Na všech třech akcích se veřejnost může seznámit se základy atletických disciplín pod vedením kvalifikovaných instruktorů za pomoci nejnovějších metodických poznatků pro danou věkovou kategorii. Rodiče obdrží tipy a rady pro případné aktivní zapojení svého dítěte v některém z atletických kroužků v okolí jejich bydliště a děti si odnesou kromě zážitků i drobné ocenění.

(zdroj: kr-ustecky.cz)