Léto je ideálním časem k dokončování projektů ve školství, jedním z nich je Vybavení dílen praktického vyučování na Střední škole technické Most. Celková hodnota projektu činí 24,5 milionu korun. 

     „Během letních prázdnin se do školy dodá vybavení šesti dílen praktického vyučování, aby bylo vše připravené na nový školní rok. Nové stroje jsou vybrané tak, aby respektovaly potřeby praxe. Díky tomu se žáci seznámí jednak s obecnými vlastnostmi materiálů a technologií, tak přímo s postupy a poznatky, které se prakticky v těchto odvětvích používají v souladu s moderními trendy ve výrobě. Budou tak lépe připraveni na praxi ve firmách a po ukončení studia lépe zvládnou zapojení do pracovního procesu,“ řekl k záměru projektu náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš. 

     Nové vybavení bude dodáno do strojovny kovoobrábění, truhlářské strojovny, dílen automechaniků – na diagnostiku a servisní údržbu vozidel, do svařovny a zámečnické dílny. Nové stroje budou umístěné v prostorách bývalých šaten, které byly přebudovány v rámci projektu SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování. Celý projekt vybavení dílen je spolufinancován z Integrovaného operačního programu s předpokládanou výší dotace 22 milionů korun. Na snímku rekonstruovaná budova SŠT Most.

(zdroj: kr-ustecky.cz)