Zdaleka viditelnou a charakteristickou dominantou města Mostu je hrad Hněvín. Je oblíbeným návštěvním místem s širokým rozhledem do kraje od Krušných hor po České středohoří. V jeho prostorách se nachází ubytování a stylová restaurace. Věž hradu slouží jako rozhledna, je zde hvězdárna přístupná veřejnosti a otevřená divadelní scéna.

     Mostecký hrad byl postaven na Zámecké hoře (Hněvínu). Archeologický průzkum prokázal pozůstatky hradeb již v 9. století, ale kamenný hrad postavili zřejmě Hrabišicové, majitelé Mostu ve 12. století. Hrad pak střídal několik století majitele, až ho v roce 1595 prodal Rudolf II. městu Most. Z poměrně klidného držení hradu a jeho statků se Mostečtí těšili až do třicetileté války. V roce 1646 jej lstí Švédové dobyli a na Mostecké uvalili veliké pokuty a poplatky. Rok a půl císařské vojsko hrad obléhalo, ale ten zůstal v rukou Švédů. Vinu za své neštěstí kladli Mostečtí hradu, který svým významem vždy nepřítele přitahoval. Císař Ferdinand III. proto povolil zbourání hradu, demolice začala v roce 1651. Zámecká hora zpustla, na úpatí byly vinice a zahrady. Na konci 19. století na místě původního hradu vyrostla jeho replika, která od počátku sloužila jako restaurace a rozhledna. Současnou podobu získal hrad v roce 1927 a na přelomu let 2000 a 2001 prošel nákladnou rekonstrukcí.

(zdroj: mesto-most.cz)