Město Varnsdorf leží v nejsevernější části České republiky ve Šluknovském výběžku, obklopené ze tří stran hranicí se Spolkovou republikou Německo. Městem protéká řeka Mandava. Původní obec vznikla kolonizací zřejmě v první polovině 13. století. Po sloučení Starého Varnsdorfu s pěti okolními osadami v roce 1849 došlo ke vzniku největší vesnice rakouské monarchie.

     V roce 1868, kdy byl Varnsdorf povýšen na město, přijel i vlak z Děčína, a díky železnici nastal rozvoj strojírenského a textilního průmyslu. Později Varnsdorf proslul výrobou sametu a manšestru. S rozvojem průmyslu se měnil i charakter města, když místní podnikatelé díky prosperující výrobě si mohli dovolit i honosnější stavby. Dnešní městský charakter dotvářejí i mnohé další veřejné budovy většinou stavěné v klasicistním a secesním stylu. Součástí ­Varnsdorfu je od roku 1980 náhorní obec Studánka.

Rozhledna Hrádek

     Hrádek, dominanta města Varnsdorfu (na úvodním fotu) se tyčí na znělcovém vrchu 467 m n. m. Tento objekt si vybudovali členové místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Vstříc varnsdorfským turistům vyšel městský stavitel Anton Möller, který zdarma vypracoval dvě varianty architektonického návrhu. Schválen byl návrh, který počítal s účelovou stavbou, zahrnující kromě společenských prostorů též restauraci, ubytovací prostory a 29 metrů vysokou vyhlídkovou věž. Stavba vyhlídkové restaurace na Hrádku začala 11. května 1903 a značně ji usnadnila půjčka 50 tisíc korun od knížete Liechtensteina, pokrývající téměř polovinu rozpočtových nákladů. Příkladem stavitele i bohatého knížete se nechali ovlivnit i další občané a řemeslníci a nabídli spolku své služby zdarma. Dílo, kterým po dobu jednoho roku žilo celé město, se podařilo završit 15. května 1904. Ten den se poprvé pro veřejnost otevřely dveře hrádecké vyhlídky a od té doby se v rozsáhlých reprezentačních prostorách odbývaly mnohé společenské události, taneční zábavy, svatby nebo jen tak posezení s dobrým obědem. Toto šťastné období přerušila válečná a poválečná léta, zejména období po politickém rozdělení Evropy. V té době vznikly největší škody způsobené nevhodnými stavebními úpravami (např. odstranění vrchní části střechy vyhlídkové věže) tehdejší armádní posádkou. V roce 1967 město Varnsdorf celý objekt zrekonstruovalo a Hrádek opět nabyl na původním významu. 

     Privatizace po roce 1989 přinesla mnohé oběti, jednou z nich se stává již podruhé ve své historii Hrádek. Jeho stav je velmi neutěšený a chátrá. V roce 2001 vzniká Nadační fond Hrádek – Burgsberg a v roce 2002 se začíná s opravami. Díky podpoře a darům zejména místních firem, občanů, prostředkům Města Varnsdorf a finanční pomoci z projektu PHARE je 18. 7. 2003 opět zprovozněna vyhlídková věž, která nabízí kruhový rozhled na města Varnsdorf a Seifhennersdorf, na zalesněnou výšinu s obcí Studánka, na panorama Lužických hor, za jasného počasí lze spatřit na obzoru Jizerské hory a Krkonoše.

     Varnsdorf na Hrádek nezapomíná. Každoročně vyčleňuje nemalé finanční prostředky na opravy a investice objektu. V předchozích letech byly realizovány nové přípojky plynu a elektrické energie, v roce 2018 byly dokončeny vodovodní a kanalizační přípojky v ceně 3,5 mil. Kč. V současné době se upravuje projektová dokumentace na rekonstrukci I. NP hlavní budovy (restaurace a sociální zařízení), která by měla být zahájena v roce 2020 v celkové ceně cca 15 mil Kč.

     A co čeká Hrádek do budoucna? Hrádek si tedy stejně jako my lidé, prožívá ve své historii chvíle slávy, ale také úpadku a zapomnění a opětovného vzkříšení. Přejeme mu tedy, aby po dokončení rekonstrukce byl opět hojně navštěvovaným a využívaným objektem pro obě strany hranice, na které odjakživa leží.

Město sportu

     Varnsdorf disponuje řadou sportovních zařízení pro veřejnost. I proto se mu říká město sportu. Ve městě najdete zimní stadion, plavecký bazén s tobogánem, saunou a vířivkami, fotbalový stadion, sportovní halu včetně venkovního areálu s atletickou dráhou a workout hřištěm a další. Mimo to jsou v nabídce i nové cyklotrasy různých obtížností.

     Nejkratší a nejméně náročná cyklotrasa je tzv. Mandavská označená modrou barvou. Trasa je spojnicí hraničních přechodů do Spolkové republiky Německo mezí obcí Großschönau a městem Seifhennersdorf. Vede od hraničního přechodu Großschönau kolem rybníků Kočka a dále převážně malebnými zákoutími řeky Mandavy středem městě okolo kina Centrum Panorama k plaveckému bazénu, podél hřiště u sportovní haly až do centra města – k náměstíčku u věžičky a Informačnímu centru u městské knihovny. Dále prochází pod náměstím podél zimního stadionu a fotbalového stadionu v Kotlině, kde se za rybníkem Valcha napojuje na stávající cyklostezku do Spolkové republiky Německo a dále do Rumburku. Trasa je určena pro rodinný výlet s dětmi. Délka trasy je 5 kilometrů.

     Druhá trasa je tzv. Luční a měří 5,8 kilometrů. Trasa vede od značené cyklostezky z Dolního Podluží (3015) k areálu rekreačního rybníku Mašíňák s okružní trasou po hrázi rybníka. Dále kolem dančí obory na Hraniční buk, odkud pokračuje lesní – luční stezkou ke Starému nádraží, průjezdem ulicí Karlínskou k mlékárně a k pivovaru Kocour s možností občerstvení v pivovarské restauraci. Odtud je možné pokračovat trasou do Spolkové republiky Německo. Zeleně značená trasa je náročnější a vhodná pro zdatnější cyklisty.

     Nejnáročnější ze všech tří tras je červená – Vyhlídková. Dlouhá je 8 kilometrů a vede přes místní kopce. Trasa vede od hraničního přechodu Seifhennersdorf okolo pivovaru Kocour na městskou dominantu – rozhlednu Hrádek (Burgsberg). Dále podél hraničního přechodu pro pěší a cyklo na Hrádku, po dlážděné cestě ke střelnici, kde stoupá po severovýchodním okraji města přes kopec Špičák ke kynologickému areálu. Odtud trasa klesá k soustavě rybníků Gerhus až k rybníku Kočka, kde navazuje na modrou trasu a pokračuje na hraniční přechod Großschönau. Vyhlídková trasa je taktéž náročnější a je určena pro zdatnější cyklisty.

www.varnsdorf.cz