Výrobci ani letos nepřijdou o prestižní soutěž Regionální potravina. Po zhruba dvouměsíční přestávce způsobené opatřeními proti šíření koronaviru se rozběhl příjem přihlášek do 11. ročníku. Zájemci z Ústeckého kraje se mohou hlásit se svými lokálními výrobky až do 10. srpna 2020. V letošním roce došlo také k několika změnám v metodice. Všechny příklady vyplněných žádostí jsou k dispozici podle jednotlivých kategorií výrobků na webu regionalnipotravina.cz. V případě zájmu o účast se výrobci mohou obracet na své krajské koordinátory, kteří budou nápomocni s přihlášením do soutěže. Za Ústecký region to je konkrétně Okresní agrární komora Most (regionalnipotravinauk@centrum.cz, telefonní číslo 602 741 110). V loňském roce se do soutěže přihlásilo v Ústeckém kraji 180 produktů od 44 výrobců.

(zdroj: kr-ustecky.cz)