Včera, 30. června 2020 se konalo slavnostní ukončení rekonstrukce mostu ve Štětí na silnici III/26119, která trvala déle než rok. Této významné akce se zúčastnili představitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, starosta Štětí Tomáš Ryšánek s dalšími zástupci vedení města, vedení společnosti Mondi Štětí, a. s. a zástupci zhotovitele stavebních prací firmy STRABAG, a. s.

     „Jsem rád, že se krajská investice do této stavby vyplatila. Obyvatelé Štětí, obcí na druhém břehu řeky a lidé, kteří tudy projíždějí, se mohou opět přes Labe přepravovat po mostu, nikoliv přívozem. I když věřím, že pro někoho mohl být tento způsob dopravy kuriózní, z dlouhodobého hlediska jistě nebyl komfortní,“ sdělil v úvodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Rekonstrukce mostu ve Štětí byla zahájena 1. dubna 2019 za účelem zlepšení jeho stavebně-technického stavu, prodloužení jeho životnosti, zesílení nosné konstrukce pro přejezd těžkých vozidel společně s vlakovými soupravami na vlečce a zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty. Od dnešního dne je most plně průjezdný.

     Stavba nezahrnovala pouze rekonstrukci mostu, ale i rekonstrukci severního a jižního komunikačního napojení v předpolí Hněvice, severního komunikačního napojení v předpolí Štětí, rozšíření chodníků pro pěší i cyklisty a novostavbu jižního komunikačního napojení v předpolí Štětí, kde vznikl nový kruhový objezd. Celkové investiční náklady se vyšplhaly na částku téměř 212 miliónů korun, z toho 194,2 milionů korun zaplatil Ústecký kraj, necelých 11 miliónů korun zaplatilo město Štětí a 6,7 miliónů korun uhradila společnost Mondi Štětí, a. s.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Letecké záběry zrekonstruovaného mostu ve Štětí poskytla firma STRABAG, a. s.