Jak co nejrychleji restartovat ekonomiku? Co a v jakém časovém horizontu doporučuje Ing. Pavel Šedlbauer, někdejší vysoký manažer teplických a belgických skláren AGC s bohatými mezinárodními zkušenostmi v byznysu? 

     „Podle mého názoru je teď hned třeba vrátit se s plným nasazením do práce. To je možné jen tehdy, pokud není společnost svázaná příkazy a zákazy. Obecně považuji omezování osobních svobod za nebezpečné. Lidé jsou vystrašení neustálou mediální masáží o počtu celosvětově nakažených a zemřelých a v různých opatřeních se jen těžko orientují. Snad to nebude znít cynicky: Kolaps průmyslu je ale daleko závažnější, než pandemie, proto je uvolnění restrikcí zcela zásadní. Existenčně ohroženi jsou především malí podnikatelé a živnostníci, banky vyčkávají, měly by víc zariskovat, to by restartu ekonomiky prospělo. Komplikací je také neskutečná administrativní zátěž, na kterou jsme u nás bohužel zvyklí. Zjednodušeně vidím recept asi takto: Dát lidem více svobody a co nejrychleji vstoupit do eurozóny, což dlouhodobě pokládám za stabilizující prvek pro Českou republiku v současném světě. Počítám, že návrat do normálu nám bude trvat jeden a půl, až dva roky“.

(zdroj: měsíčník RegioRevue)