Ústecký kraj je jedním ze tří regionů České republiky, které čeká zásadní proces transformace od těžby uhlí a energetiky k novým technologiím. S tím bude souviset celková proměna orientace regionu, nutnost tvorby nových pracovních míst s inovativním zaměřením. Právě na toto téma se konal v Ústí nad Labem inspirativní workshop s představiteli místních samospráv a úřadů a velkých společností, kteří připravují zásobník projektů do vznikajícího Plánu spravedlivé územní transformace.

     „Náš kraj stojí před výzvou a zároveň příležitostí. Na jedné straně se musíme připravit na ústup těžby uhlí a odklon od energetiky a teplárenství, na druhé straně musíme zajistit nové zdroje energie, čisté zdroje, které budou sloužit nejen Ústeckému kraji, ale také celé republice. Na tom musíme spolupracovat se všemi místními energetickými společnostmi, s univerzitou, s městy, protože jsou to právě oni, kteří budou připravovat a předkládat zajímavé a inovativní projekty na podporu dalšího rozvoje regionu,“ řekl v úvodu 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který se uhelnými regiony a jejich transformací zabývá.

Na workshopu byl také člen evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník, který informoval o finančních prostředcích, které má Evropská unie připravené v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci. Právě z něj mohou dotčené regiony čerpat peníze na realizaci prvních projektů. Pro Českou republiku by se mohlo jednat až o 90 miliard korun. V Ústeckém kraji se jedná např. o projektech stabilizace a revitalizace jezer vznikajících po těžbě, národního centra geoenergie, krajského energetického managementu, bateriových úložišť, testování autonomních systémů a dalších.

     Cílem veškerých aktivit je transformace energetických zdrojů (přechod na čisté zdroje energie) v souvislosti s odchodem od uhlí, vytváření zelené energetiky a nových pracovních míst jako náhrady za zrušená pracovní místa v důsledku ukončování těžby a zavírání uhelných elektráren, hledání nových oborů a nových perspektivních odvětví pro náš kraj.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Seminář zahájil 1. náměstek Martin Klika, vedle něj Petr Zahradník z evropského hospodářského výboru