Koordinační skupina Labské stezky v České republice se tentokrát sešla v Ústeckém kraji. Nechyběli zástupci všech regionů, kterými tato dálková cyklotrasa prochází, tedy Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského a Ústeckého, ani Nadace Partnerství, která je koordinátorem stezky v republice, a Destinační agentura České středohoří, která se o stezku stará v Ústeckém kraji.

     Hlavním zdrojem informací o Labské stezce v celé její délce je tradičně vydávaný Handbuch, tedy průvodce po stezce pro rok 2020. Ten byl slavnostně pokřtěn na veletrhu Holiday World Praha a v době omezení kvůli epidemii proběhla jeho distribuce po krajích, aby byl dostupný pro turisty a návštěvníky stezky v době hlavní letní sezóny. Handbuch už také používá nové česko – německé logo stezky. V průvodci jsou informace nejen o službách v okolí stezky, ale také o mostech, přívozech, servisech ad.

     Dalším bodem jednání byla příprava výroční konference Labské stezky. Ta se uskuteční 14. – 15. září na území Ústeckého kraje v Roudnici nad Labem. „Konference bude mezinárodní, tedy s účastí kolegů z Německa. Chceme tím podpořit a prohloubit přeshraniční spolupráci a prezentovat Labskou stezku jako trasu skutečně evropského významu,“ řekl Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje v Ústeckém kraji. Kromě konference a cykloexkurze je připravené také slavnostní otevření nově budovaného úseku Račice – Hněvice, který je aktuálně ve výstavbě. Na stezce se průběžně obnovuje nebo doplňuje mobiliář, společnost SEV.EN vystaví dobíjecí stanice na elektrokola.

     Labská stezka je jednou z nejoblíbenějších evropských dálkových tras (aktuálně na 2. místě oblíbenosti v Německu) a patří také k nejlepším turistickým produktům v Ústeckém kraji. V současné době může být ideálním lákadlem pro návštěvníky z celé republiky, protože nabízí možnost pohybu na čerstvém vzduchu v příjemném a rozmanitém prostředí, přitom v komfortním provedení a se stále rostoucí nabídkou gastronomie a dalších služeb a zážitků. Ekonomický přínos cyklostezky pro region byl na základě loňského šetření spočítán na cca 60 milionů korun za sezónu, přičemž má stále potenciál růstu. V současné době se právě cykloturistika může stát motorem místního cestovního ruchu.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Z jednání na krajském úřadě
Koordinační skupina nemohla vynechat projížďku po stezce v Ústeckém kraji