Rada Ústeckého kraje rozhodla o rozdělení dotačního programu na podporu začínajících podnikatelů ve výši 4,2 miliónů korun. Kraj začínající podnikatele letos podpoří již popáté. V rámci dotačního programu pro začínající podnikatele bylo v letošním roce podáno celkem 103 žádostí o dotaci, z nichž 96 splnilo podmínky dotačního programu. Podpořeno bude 24 žadatelů, jejichž projekty získaly nejvyšší bodové ohodnocení.

     O dotaci pro rok 2020 mohl v období od 6. února do 9. března 2020 požádat každý malý začínající podnikatel (právnická i fyzická osoba), který má sídlo nebo místo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění v daném předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím, tj. v roce 2019 nebo 2018, a splnil podmínky programu.

     Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

     Cílem dotačního programu, který podporuje činnost malých začínajících podnikatelů, je zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí.

(zdroj: kr-ustecky.cz)