Město Litoměřice bylo v Ústeckém kraji nejvíce postiženou oblastí v souvislosti s onemocněním Covid-19. Jak prožíval krušné dny, než se znovu po karanténě otevřel Domov pro seniory U Trati starosta Ladislav Chlupáč?

     Denně probíhala jednání krizového štábu o realizaci dalších opatření. Bylo nutné rozhodovat a přijmout celou řadu důležitých kroků. Kromě jasně daných pokynů, které bylo nutno dodržet, a zajišťování ochranných pomůcek, jsme koordinovali dobrovolníky šijící roušky a členy technického klubu vyrábějící ochranné štíty, zřídili jsme sociální služby pro pomoc seniorům a potřebným, přijali opatření pro pomoc živnostníkům. Litoměřice jsou jedno z měst, kde bylo realizováno plošné testování na koronavirus. Zároveň jsem se snažil konkrétně nejvíc postižené – tedy obyvatele Domova pro seniory U Trati podporovat a udělat jim radost alespoň květinami a také uspořádáním děkovného troubení, které bylo určeno nejen jim, ale všem složkám v tzv. „první linii“ za jejich nasazení.

(red.)