Zoopark Chomutov je největší zoo v České republice, alespoň co se rozlohy týče. Má totiž neuvěřitelných 112 ha. Zoopark je otevřen denně po celý rok a nachází se v severočeském městě Chomutov v těsné blízkosti Kamencového jezera. Zoo v Chomutově se specializuje především na faunu z palearktické oblasti. Najdete zde např. přírodní hnízdiště několika desítek druhů ptactva, výběhy sudokopytníků (např. zubra evropského) a lichokopytníků (koně Převalského), šelmy (rysa ostrovida, medvěda hnědého aj.) a domácí zvířectvo. Zoopark nabízí mj. roční adopci zvířat a výukový program pro školky. Pro ty nejmenší, ale i ostatní návštěvníky zooparku je určen zoovláček Amálka. Do obory Eurosafari obývané velkými kopytníky zaveze návštěvníky Safari expres. Při zooparku působí Jezdecký klub, který vznikl v roce 1976. V areálu Zooparku Chomutov je také skanzen Stará Ves s hrázděným statkem, rybníkem, větrným mlýnem, kapličkou a roubenkou.

      Krajina pískovcových skal mezi Čechami a Saskem patří k oblastem, které lidé navštěvují pro její romantickou krásu. Jedním z nejmocnějších zážitků je procházka romantickou přírodou podél toku Kamenice obklopené z obou stran hradbou vysokých skal. Na cestě vás čekají skalní převisy, několik tunelů a úzké lávky. Dva úseky cesty lze absolvovat pouze na lodičce – jedná se o Edmundovu (Tichou) a Divokou soutěsku. Ty leží přímo v srdci Národního parku České Švýcarsko. Lidskou silou poháněná loďka vás v Hřensku proveze mezi skalními útvary, převozník vás seznámí s živými i zkamenělými obyvateli soutěsek. Po projížďce na Tiché soutěsce lze po stezce putovat proti toku Kamenice k Divoké soutěsce, která oplývá podobnými přírodními krásami. Před ní však můžete kaňon řeky Kamenice opustit a vystoupit tzv. Dlouhým schodištěm po naučné stezce do osady Mezná, která vyniká lidovou architekturou.

     Také Památník Terezín si zaslouží vaši pozornost. Město Terezín za druhé světové války sloužilo jako koncentrační tábor pro občany židovského původu. Jejich osudy mapuje několik míst soustředěných v Památníku, od Malé pevnosti s Národním hřbitovem přes Muzeum ghetta v budově bývalé terezínské školy a Magdeburská kasárna až po Židovský hřbitov; nahlédnout můžete i do podzemních chodeb.


(zdroj: kudyznudy.cz)

Soutěsky Kamenice – Edmundova a Divoká soutěska v Českém Švýcarsku
Památník Terezín