Jedna z dominant města – TEPLICKÁ HVĚZDÁRNA

     Všem zájemcům o pozorování oblohy slouží teplická hvězdárna. Nachází se na Písečném vrchu, který leží na úpatí Doubravské hory nad městskou čtvrtí Prosetice. Stavba první teplické hvězdárny byla zahájena na konci 50. let 20. století. Dělo se tak v rámci Akce Z, při které dobrovolníci a brigádníci postavili budovu, jež se již krátce po svém otevření pro veřejnost v roce 1964 stala jednou z dominant města. Činnost hvězdárny byla zaměřena především na popularizaci astronomie pro veřejnost, rovněž byla vyvíjena velká aktivita pro vzdělávání mládeže. Teplickým astronomickým kroužkem prošlo mnoho dětí, které se jako dospělí astronomii v nějaké formě věnují.

     Hvězdárna v Teplicích prošla celou řadou přestaveb. V letech 2017–2018 ale bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci, protože objekt z r. 1964 přestal odpovídat moderním požadavkům a jediným řešením byla stavba nové centrální budovy s výjimkou pozorovacích míst s kopulemi. V době této rekonstrukce se pro veřejnost konala mimořádná výjezdní pozorování poblíž vodní nádrže Milada u Ústí nad Labem. Jednalo se o sledování zatmění Měsíce a přenosnými dalekohledy se na úkaz podívalo několik stovek lidí. K slavnostnímu otevření nové hvězdárny došlo v září 2018. Jejím provozovatelem je Ústecký kraj.

     Veřejnosti je určena severozápadní kopule, jež je vybavena dalekohledy k pozorování Slunce, dále pak teleskopem k večernímu pozorování Měsíce, planet, hvězdokup, mlhovin, galaxií a dalších objektů vzdáleného vesmíru. Kapacita kopule čítá 10-15 osob. Pro mimořádná pozorování (pozorování mimo běžnou otevírací dobu, například zatmění Slunce či Měsíce, jasných komet či blízkozemních asteroidů) je hvězdárna vybavena přenosnými dalekohledy, jež je možno instalovat v zahradním atriu či na pochozí střeše. Skupiny čítající pět a více osob si mohou mimořádné pozorování objednat, ale je nutno zohlednit aktuální stav počasí. Kosmické objekty lze sledovat pouze za jasné oblohy, v případě vysoké oblačnosti je pro návštěvníky připraven náhradní program. V jihovýchodní kopuli je umístěn zrcadlový dalekohled, který je využíván především k odborné činnosti, jeho výstupy jsou uváděny pod zkratkou SHOT (Sand Hill Optical Telescope).

Dalekohledy k pozorování Slunce
a teleskop k pozorování noční oblohy

     Součástí hvězdárny je prostorný přednáškový sál s kapacitou 60 míst k sezení a velkoplošnou projekcí. Sál je možné si pronajmout pro konání firemních akcí. Na chodbě jsou umístěny interaktivní obrazovky, na kterých se návštěvníci mohou dozvědět zajímavosti o činnosti hvězdárny, její historii a o pozorovaných objektech. Pozornost dětí upoutá například interaktivní obrazovka s pexesem či pohyblivými puzzlemi. Mimo pozorování jsou na hvězdárně v činnosti dva astronomické kroužky určené pro žáky základních a středních škol. Každý měsíc probíhá přednáška Setkání v první čtvrti, která se koná vždy nejbližší pátek kolem první čtvrti Měsíce a je zaměřena na aktuální témata z fyziky a astronomie. Rovněž jednou měsíčně, zpravidla ve čtvrtek se na hvězdárně koná přednáška v rámci projektu Café Nobel (pořádaném Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně), při níž se posluchači seznámí se zajímavými přírodovědnými tématy od hostujícího odborníka či cestovatele. K budově hvězdárny je zákaz vjezdu, proto je vhodné zanechat vozidlo na jednom z blízkých parkovišť; k budově lze dojít i lesoparkem od botanické zahrady. Hvězdárna má otevírací dobu proměnlivou v závislosti na západu Slunce v daném měsíci. Večerní pozorování jsou prováděna vždy v pátek a v sobotu, denní pozorování v sobotu a neděli. Více na www.hapteplice.cz.

     Každý rok se 12. dubna slaví Mezinárodní den kosmonautiky. Na hvězdárně i planetáriu můžete shlédnout mnoho programů týkajících se kosmonautiky. Minulý rok to byla projekce dokumentárního filmu Apollo 11, rovněž jsou k dispozici vlastní projekty týkající se dobývání vesmíru, jako třeba program o jaderných pohonech kosmických lodí, program o misích na Venuši či výhled do budoucna kosmonautiky.

     K teplické hvězdárně náleží též hvězdárna v Mostě na Hněvíně, dále pak planetárium v Koperníkově ulici v Teplicích, které bylo otevřeno v červnu roku 1995. Planetárium disponuje kapacitou 60 míst k sezení a specializuje se na projekce umělé oblohy.

     V roce 2018 Ústecký kraj organizoval ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Litoměřice, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků premiérový ročník akce s názvem Stavební fórum. V rámci akce byly vyhlášeny výsledky 8. ročníku soutěže Stavba Ústeckého kraje za rok 2018. Vítěznou stavbou se stala hvězdárna v Teplicích.

     V roce 2019 byla návštěvnost hvězdárny a planetária Teplice a hvězdárny Most celkem 13 731 osob. V současné době mají tyto tři instituce deset stálých zaměstnanců. Od ledna roku 2013 je jejich ředitelem RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., který na teplické původně lidové hvězdárně zavádí výzkumný program (pozorování zákrytů hvězd či jiných kosmických těles planetkami, objevování asteroidů, pozorování a upřesňování drah kosmického smetí). Kosmické smetí zde pozorují jako jediná hvězdárna v České republice.

Diana Jandečková Purnochová

Hvězdárna z ptačí perspektivy v roce 2019