Ústecký kraj podal žádost o grant na projekt s názvem „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“. Jeho smyslem je ochrana, obnova a prezentace kulturního dědictví starého Mostu prostřednictvím restaurování a zpřístupnění šesti velkoformátových obrazů. Ty jsou součástí sbírky ve vlastnictví Ústeckého kraje a ve správě Oblastního muzea a galerie v Mostě. Žádost směřovala do Fondů EHP/Norska 2014–2021. Z předpokládaných výdajů ve výši 10 180 000 Kč by kraj mohl získat dotaci ve výši 90 %. Projekt by měl být ukončen za čtyři roky.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

OBRAZY K RESTAUROVÁNÍ