Ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR se sídlem v Teplicích Pavel Rus přišel informovat vedení kraje o stavu lesů na území regionu. Schůzky se zúčastnili hejtman Oldřich Bubeníček a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jitka Sachetová.    

     Aktuálně se v našem kraji, co se zasažení kůrovcem týče, výrazně zhoršil stav lesů v oblasti Českého středohoří. „Podle počtu kůrovců chycených do lapačů usuzujeme, že se zde populace tohoto brouka oproti loňskému roku zdesetinásobila,“ uvedl ředitel Pavel Rus. Současné suché a teplé počasí společně s mírnou zimou s minimem srážek pak přispívá k přemnožení lýkožrouta i v místech, kde by to za běžných podmínek neměl tak jednoduché. I Krušné hory se tak v následujícím období budou muset pravděpodobně s náletem brouka poprat. „Uděláme vše pro to, aby kůrovec v Krušných horách nezpůsobil apokalypsu. Hospodaříme zde na přibližně polovině území pokrytých lesy, bude tedy záležet i na tom, jak se se situací podaří vyrovnat i ostatním vlastníkům,“ doplnil Pavel Rus. Právě malí vlastníci to ovšem v současnosti nemají vůbec jednoduché. Náklady na údržbu lesa totiž násobně překračují příjmy z prodeje dřeva a finanční náklady se tak stávají neúnosnými. „Prostřednictvím krajského úřadu jsme drobným vlastníkům lesů rozdělili od července minulého roku státní dotace ve výši téměř 31 miliónů korun,“ informovala radní Jitka Sachetová.

     Kromě kůrovce pak ředitel informoval i o tzv. lesích nové generace, druhově i věkově pestrých lesích, jejichž zakládání se státní podnik intenzivně věnuje. Dalším tématem diskuze bylo i plánování letošního ročníku Dne za obnovu lesa. „Ačkoliv se situace lesů v kraji oproti minulým letům zhoršila, věřím, že se zase vše v dobré obrátí. Přírodní jevy bohužel ovlivnit nemůžeme, můžeme se však pokusit zmírnit jejich negativní dopady. Lesy jsou jedním z největších bohatství našeho regionu, mají nezastupitelnou roli v přírodě a krajině, a je tedy naší povinností se o ně starat tak, abychom je mohli předat dalším generacím v dobré kondici,“ shrnul schůzku hejtman Oldřich Bubeníček.

(zdroj: kr-ustecky.cz)