Labská stezka, jedna z nejoblíbenějších evropských dálkových tras, se blíží v Ústeckém kraji svému dokončení v režimu cyklostezky. Aktuálně jsou ve výstavbě dva úseky, které by měly být kompletně dokončeny na podzim. Na některých dílčích částech se ale možná cyklisté projedou už v létě. Ústecký kraj je realizátorem a investorem cyklostezky Labská stezka. V letošním roce se pracuje v trase Třeboutice – Křešice – Nučnice a Račice – Hněvice. Zhotoviteli jsou společnosti PORR a Strabag.

     „Labská stezka je jedním z nejlepších turistických produktů v Ústeckém kraji, o čemž svědčí i řada místních i zahraničních ocenění. V současné době může být ideálním lákadlem pro návštěvníky z celé republiky, protože nabízí možnost pohybu na čerstvém vzduchu v příjemném a rozmanitém prostředí, přitom v komfortním provedení a se stále rostoucí nabídkou gastronomie a dalších služeb a zážitků,“ řekl náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš. Dokončením rozestavěných částí bude dokončen úsek stezky procházející Ústeckým krajem v celkové délce 96 km. Ústecký kraj do výstavby investoval více než 400 milionů korun, jednotlivé úseky byly spolufinancovány dotací z ROP Severozápad (ROP = Regionální operační program), IROP (Integrovaný regionální operační program) a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Ekonomický přínos cyklostezky pro region byl na základě loňského šetření spočítán na cca 60 milionů korun za sezónu, přičemž má stále potenciál růstu. V současné době se právě cykloturistika může stát motorem místního cestovního ruchu.


(zdroj: kr-ustecky.cz)

Ukázka výstavby posledních úseků