Zámek v Horních Beřkovicích (Litoměřicko)

   První písemná zpráva o Horních Beřkovicích, které se nalézají přibližně 8 km jihovýchodním směrem od Roudnice nad Labem, pochází z roku 1344. V roce 1559 koupil beřkovické panství Kryštof z Lobkowicz a v majetku tohoto rodu zůstalo až do druhé poloviny 17. století. V roce 1656 získal Beřkovice hrabě Jan z Rothalu, po něm Arnošt Josef z Valdštejna. V lednu roku 1680 koupil celé panství rod Scheidlerů. Zámek v letech 1738 až 1756 na místě bývalé středověké tvrze postavil hrabě Adam František Hartig. Boční křídla byla přistavená v letech 1770 až 1780. Vznikla tak podélná stavba o dvou patrech s předloženým čestným dvorem. V ose a na křídlech hlavní budovy jsou mělké rizality se zapuštěnými polosloupy a trojúhelnými štíty s vázami, plastikami puttů a alegorickými sochami. V přízemí zámku se nachází sala terrena, kaple pochází z roku 1773, kdy též probíhala přístavba bočních křídel. Majitelem zámku se později stal hrabě Čeněk Desfour-Walderode a posledním majitelem byl Josef Černý, který v roce 1889 zámek prodal Zemskému úřadu. Ten v něm od roku 1890 zřídil ústav pro choromyslné.

   V Horních Beřkovicích se 9. září 1850 narodila Klementina Kalašová, mezzosopranistka světového významu, dcera osobního lékaře hraběte Desfour-Walderode, která zemřela 13. června 1889 v Brazílii. V parku u zámku stojí památník Antonie Hartigové z roku 1790 od Xavera Lederera. Na starém snímku z počátku 20. století spatříme hlavní průčelí zámku v Horních Beřkovicích s čestným dvorem a parkovou úpravou. Tehdy zde již byl umístěn ústav pro choromyslné. Před lety prošel zámek opravou, avšak z původního čestného dvora a bohaté parkové úpravy se toho mnoho nezachovalo.

Pavel Kovář